TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — 2014-03 (mei)

Ontwikkelen van een passend onderwijs-arrangement

Basisscholen zijn straks verplicht om een ‘Ontwikkelingsperspectiefplan’ op te stellen voor leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning. Hoe ontwikkel je voor hen een passend onderwijsarrangement?

Handelingsgericht arrangeren: waarom moeten we dat willen

“Wat heeft een school nodig om een leerling passend onderwijs te bieden? Je zoekt gezamenlijk naar mogelijkheden en perspectief, en je kijkt vooruit in het belang van het kind”, stelt expert Noëlle Pameijer.

Een andere kijk op groepsplannen

Wat is eigenlijk ‘een goede voorbereiding’ als het gaat om lesgeven? Veel groepsplannen blijken papieren tijgers. Tijd voor een aangepaste kijk op onderwijsplanning.