TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — 2014-02 (februari)

Hoe verder met het schoolondersteuningsprofiel?

Met het schoolondersteuningsprofiel laat de school zien welke ondersteuning zij kan bieden. Het SOP biedt tevens mogelijkheden tot analyse van de ondersteuning en aanzetten tot schoolontwikkeling.

Hoe ver zijn we met onze basisondersteuning?

De basisondersteuning vormt het fundament voor een succesvolle implementatie en uitvoering van passend onderwijs. Drie IB’ers vertellen wat momenteel de stand van zaken is op hun school.

Werken met ‘leerteams’, werkt dat?

Sinds schooljaar 2011-2012 werkt SBO De Wissel in Houten met leerteams. De belangrijkste reden om hiermee te starten was om de betrokkenheid bij schoolontwikkeling voor leerkrachten en ondersteuners te vergroten.