TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — 2012-05 (november)

Gedrag & Leren

Veel van de werkzaamheden van IB’ers en leerkrachten hebben te maken met `gedrag & leren’. Experts als Kees van Overveld en Kees van der Wolf praten je bij.

Interview met Kees van der Wolf

Kees van der Wolf is een zeer ervaren en deskundige pedagogische en onderwijskundige wetenschapper. Hij publiceerde o.m. over zorgprofessionals, gedragsproblemen en de kracht van ouderbetrokkenheid.

De onderzoekende IB’er (deel 3)

Dit artikel gaat nader in op het in kaart brengen en bespreekbaar maken van zachte opbrengsten, met name de sociaal emotionele aspecten van het leren.

Artikelen over…

Week van de IB’er – Effectief leren – Ontwikkelingsperspectief (3) – Ouderbetrokkenheid (2) – Schoolmaatschappelijk werk – Klassenmanagement (3)

En verder natuurlijk…

Praktische checklists, TIBdigitaal, column, handige TIBtips, Wet & regelgeving, Nieuws gemist, Media en Agenda.