Talent — Jrg. 9 (april 2007) Nr. 3

Thema: PESTEN: WAT DOE JE ERAAN?

4 Pesten
Redactioneel
Paulien Bakker

4 UIT HET NIEUWS
b
erichten over hoogbegaafdheid en onderwijs.
– Tien kleine geni‘n
– Wiskunde in de lift
– Hersentraining werkt
– You are what you eat (4)
– Commerci‘le begaafdenklasjes
– Willy Peters vertrekt
– Cadeautip: Uitblinkers in boekvorm
– Linkshandigen sneller bij complexe opdrachten

6 Leonardoschool: speciaal onderwijs voor hoogbegaafden
BO / THUIS
Anthon Keuchenius
Met het nodige landelijk rumoer is een nieuwe basisschool voor hoogbegaafde kinderen aangekondigd. In augustus opent in Venlo de eerste Leonardoschool haar deuren. Reden voor een gesprek met initiatiefnemer Jan Hendrickx.

8 Compromis
COLUMN
Jelle Aalbers

9 Vreemde vogels?
WERKPLAATS
Maaike Konings
Verrijkende leerstof

10 Leer je kind effectief te reageren op pestgedrag / Van pispaaltje tot Coole Kikker
THEMA / THUIS
Carla Desain
Hoogbegaafde kinderen vallen vaak op doordat ze verschillen van hun klasgenoten. Ze zijn daardoor soms een voor de hand liggend doelwit voor pestgedrag. Om deze kinderen te helpen wat weerbaarder te worden zijn er nu Coole Kikker-spellen.

12 Pestgedrag nader bekeken / Als je kind pest
THEMA / THUIS
Priscilla Keeman
Het gepeste kind staat doorgaans centraal wanneer het over pesten gaat. Ouders van hoogbegaafde kinderen zullen zich hierover niet verbazen en blij zijn met deze invalshoek. Het hoogbegaafde kind is immers vaak slachtoffer. Maar hoe zit het als jouw kind de ‘bully’ is?

14 De kwestie: een groep overslaan
VRAAGBAAK
Lezersvragen

16 Over pesten en hoogbegaafdheid / Pesten op school
THEMA / SCHOOL
Saskia van Dongen
Volwassenen die in hun jeugd gepest zijn ervaren vaak nog dagelijks de pijnlijke gevolgen ervan. Dat roept de vraag op of (hoog)begaafde kinderen eerder kans lopen gepest te worden, of pester te zijn. En wat is de invloed van de groep hierbij?

18 Pesten in de klas
THEMA / SCHOOL
Saskia van Dongen
In dit nummer van Talent heeft u al kunnen lezen hoe belangrijk het is om te bouwen aan een goed pedagogisch klimaat in de groep. Maar hoe belangrijk is de rol van de leerkracht hierbij?

20 Er is geen ‘recept’ voor hoogbegaafdheid
LEERKRACHT IN BEELD
Priscilla Keeman
Ervaringsverhalen van leerkrachten

21 De Ruiter’s Documentatiecentrum

LEERMIDDELEN

Anneke Noteboom & Nora Steenbergen
Recensie lesmateriaal

22 De keerzijde van perfectionisme
VO / SCHOOL
Hester Klaassens
Uit onderzoek blijkt dat bijna negentig procent van de begaafde leerlingen tijdens hun leven negatieve aspecten van hun perfectionisme ervaren. Docenten moeten laten zien dat fouten maken een essentieel onderdeel is van het leerproces, schrijft schoolpsychologe Hester Klaassens.

26 Onderzoeksprogramma TalentenKracht / Ik ben alleen maar nieuwsgierig
BO / SCHOOL
Jan de Lange, Els Feijs, Willem Uittenboogaard
Jonge kinderen (3-5 jaar) sprankelen. Ze leggen onvermoede talenten aan de dag. Helaas lijken zij langzaam hun sprankelende nieuwsgierigheid te verliezen als ze 6 jaar oud zijn. Hoe zorgen we ervoor dat zij hun talenten juist benutten?

28 Kritische geesten op het Junior College Utrecht / de onderzoekers van morgen
VO / SCHOOL
Marrigje de Bok
Met lessen in nanoscience en moleculaire biologie worden veelbelovende bovenbouw-leerlingen uit het voortgezet onderwijs uitgedaagd op het Junior College Utrecht. Talent liep een dagje mee.

30 Een klas overslaan? Liever niet
COLUMN
JosŽ Wichers-Bots

31 Onderwijs of hoogbegaafde leerling: wie is het zorgenkind? / Hoogbegaafd: handicap of zegen?
ACHTERGROND
Agnes Burger-Veltmeijer
Als je berichtgeving in kranten of op internet moet geloven, lijkt hoogbegaafdheid eerder een handicap dan een zegen. Maar is dat zo? Is hoogbegaafdheid de oorzaak van leer- of emotionele problemen? Of beschermt hoogbegaafdheid een kind juist tegen een moeizaam leven?

33 Tienkamp
COLUMN
Vittorio Busato

34 Op zoek naar het geheim van de uitblinker / Nooit meer achterom gekeken
ACHTERGROND
Vittorio Busato & Frenk van Harreveld
Hun talent staat niet (meer) ter discussie, hun prestaties spreken voor zich. Wat hebben – bewezen – talenten op terreinen als muziek, wetenschap, (kook)kunst, sport en ondernemen met elkaar gemeen? Op zoek naar het geheim van de uitblinker; balletdanseres Igone de Jongh is de achtste in deze reeks.

37 Agenda


38 Achterpagina
Achtergrondverwijzingen met betrekking tot de artikelen in dit nummer