Talent — Jrg. 5 (juni 2003) Nr. 4

Thema: OPVOEDINGSPROBLEMEN

4 Wat kunnen ouders zelf doen?
THEMA
Jacqueline van Swet
Een positieve kijk op opvoedingsproblemen.

7 De koffiepot of het toetsenbord?
THEMA
Hennie Ribbens
Ouders over het nut van de zelfhulpgroep.

10 Om twaalf uur weg
Anthon Keuchenius
Sportverlof op de LOOT-school.

13 Wees voorlichting met labelen
Eleonoor van Gerven
Hebben kleuters een ontwikkelingsvoorsprong of zijn ze hoogbegaafd?

16 Slim, snel en sociaal
Lianne Hoogeveen, Janet G. van HeIl & Ludo Verhoeven
Versnellen en verrijken. Maar wanneer en hoe?

19 Meer, hoog of anders?
Dolf Janson
Leidt een andere benadering van intelligentie tot meer mogelijkheden of tot meer verwarring?

23 Gestopt met willen
Anthon Keuchenius
De gebroken motivatie van de hoogbegaafde werknemer.

26 Talentwerving door bedrijven
Jan te Nijenhuis
De lastige taak van de selectie psycholoog.

RUBRIEKEN

3 Spelen en leren
REDACTIE
Eleonoor van Gerven

12 Wie bepaalt wat een kleuter doet op school?
DE PRAKTIJK
Alja de Bruin-de Boer

22 DISCUSSIE

29 Driedimensionaal rekenen
LEERMIDDELEN
Eleonoor van Gerven
Rekendriehoeken van Polydron

30 De uitdaging van de toptoets
FF LEZEN
Theo Capel
Stichting Cognitief Talent daagt leerlingen uit