Talent — Jrg. 4 (oktober 2002) Nr. 6

3 Kopje onder
Eleonoor van Gerven
Redactioneel

4 Opgemerkt

6 THEMA Interactie tussen drie factoren: het envelopmodel

Jan Kuipers
Het maken van een plan van aanpak voor hoogbegaafde leerlingen met het envelopmodel

9 THEMA – Mag het een niveautje hoger zijn?
Eleonoor van Gerven
Verrijkingsonderwijs wordt vaak nauwelijks aangepast op het individuele niveau van de hoogbegaafde leerling. Eleonoor van Gerven over een schoolbrede organisatie van verrijkingsonderwijs

13 Ontwikkelingsvolgmodel Jonge Kinderen
Ed Hupkens
Het Ontwikkelingsvolgmodel Jonge Kinderen signaleert en registreert het ontwikkelingsverloop aan de hand van de ontwikkelingslijnen. Talent in gesprek Dick Memelink, een van de auteurs van het volg model

16 ‘Als het werkt dan werkt het’
Thea Schepers
Particulier instituut Joan Cele vult de gaten in het regulier onderwijs

18 Een evolutionaire benadering
Koen DePrijck
Dr. Koen DePrijck, onder andere werkzaam aan het Instituut voor Kennismanagement (Brussel) gaat in deze bijdrage in op de achter liggende idee‘n van het concept creatief leren

Met stroop vang je meer dan met azijn
Hennie Ribbens
Wat doen ouders om scholen zover te krijgen hun hoogbegaaf de leerlingen iets anders te bieden dan versnelling?

24 Tussen geloof en rede
Anthon Keuchenius
In het Overijsselse Hardenberg schuift een select groepje vrijge maakte hoogbegaafde jongeren maandelijks aan voor een uurtje vrij interpreteren van bijbelteksten

27 Een hoog IQ maakt een land rijk
Jan te Nijenhuis
In gesprek met Richard Lynn