Talent — Jrg. 22 (mei 2020) nr. 3

04 De Stelling: ‘Ouders moeten hun hoogbegaafde kind meer ruimte geven’
Vier specialisten reageren op de nieuwe stelling van Talent

06 Ouders blij met Bavinckschool

10 Soort zoekt soort?
‘Wat fijn dat je een man bent’, hoorde ECHA-specialist hoogbegaafdheid Sjoerd Dirk Meijer keer op keer van ouders die hun zoon kwamen aanmelden voor begeleiding. Kennelijk vermoeden veel ouders een betere klik met een man – en een beter aansluitende begeleiding. Dat was voor hem de aanleiding om voor zijn ECHA-scriptie onderzoek te doen naar hoogbegaafde jongens en hun begeleidingsbehoefte.

18 Calvijn College in Middelburg biedt meer voor meerbegaafden
Martijn de Bel, docent Lichamelijke Oefening en Science, kreeg drie jaar geleden  de vraag of hij coördinator hoogbegaafdheid wilde worden. Met behulp van de door hem aangevraagde LOF-subsidie én de hulp van collega’s bedde hij meer- en hoogbegaafdenbeleid in in het Calvijn College in Middelburg.

20 Rekensterke leerlingen herkennen, uitdagen en begeleiden
In dit artikel vertelt Wies Duits (leerkracht Explora) over de arrangementen die aangeboden worden op brede school Het Anker voor sterke rekenaars en hoe de leerkracht geholpen wordt in het kiezen van het passende arrangement bij sterke rekenaars. Naast een stroomschema om tot passend rekenaanbod te komen krijgt u tips over hoe het rekenonderwijs aan sterke rekenaars kan aansluiten bij de leerlingen.

25 HB-portret van Raven Irion (14)
‘Ik ontwikkelde de mindset: ‘mensen mogen me toch niet’’

27 Het onderwijsmanifest van professor Ton Mooij
Het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen is nog altijd zeer problematisch. Wettelijk verplicht echter is dat onderwijs de individuele ontwikkelings- en leerprocessen van alle leerlingen continu stimuleert. Hoe ziet dit ‘Optimaliserend Onderwijs’ er uit en hoe is het in scholen te realiseren?

En verder

13 Column Floor Raeijmaekers – De meeste mensen deugen – echt!
14 Kort nieuws
15 Challenge
16 Vooruit
24 Column Maddy Hageman – Intensiteit in tijden van corona
26 Gaaf!