Talent — Jrg. 20 (november 2018) nr. 6

04 De stelling
Zijn de huidige taal- en rekenmethodes geschikt voor leerlingen die (veel) meer aankunnen? Vroeger deed het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, SLO, nog een duit in het zakje. Maar het budget is op en de uitgevers beloofden deze taak over te nemen. Is dat ook gebeurd?

06 ‘Thuiszitten, dat wens je geen kind toe’
Aan de zuidoostkant van Gouda, aan de rand van Het Groene Hart, staat een school voor speciaal basisonderwijs (de Oostvogel) met een afdeling voor hoogbegaafden (de Vuurvogel). De Vuurvogel heeft oog en aandacht voor leerlingen die een leer- of gedragsstoornis hebben en daarnaast hoogbegaafd zijn. De school voorziet in een belangrijke behoefte en is populair. Sommige leerlingen wonen 35 kilometer verderop.

12 Hyperhoogbegaafd en heel gewoon!
Omgaan met hyperhoogbegaafdheid behoeft aandacht, vindt Femke Hovinga. Kinderen met een IQ van 140+ lopen vaak 6 jaar of meer voor op school. Op school vereenzamen ze vaak. Eenmaal onder elkaar spelen ze gewoon tikkertje. ‘Dat is heftig om te zien.’

18 Veel leeftijden in een hoogbegaafd kind
Bepaalde vaardigheden ontwikkelen bij hoogbegaafde kinderen sneller dan bij andere kinderen. Begaafdheidsspecialist Renata Hamsikova duikt in deze bijzondere en voor velen ook verwarrende wereld.

22 Best Graduates als schoolvoorbeeld
Kangoeroegroep, een bovenschoolse voorziening voor meer- een hoogbegaafden van Stichting Agora (Zaanstad), groeide in vier jaar tijd van 6 naar 140 leerlingen. Een traject dat gepaard ging met hobbels, groeipijnen en stapsgewijze progressie.

En verder:
10 Kort nieuws
10 Challenge
11 Column Maddy Hageman
15 Carla’s Corner
16 HB-portret
21 Column Annemieke van Manen
28 Column Annette Bolder-Oorthuysen
29 Vooruit
31 Meten en Weten