Talent — Jrg. 17 (november 2015) nr. 6

02  Stelling en mening
REDACTIE
Frank Stienissen

05 Begaafdheid is te ontwikkelen
Professor neuropsychologie Jelle Jolles over de ‘ontwikkeling van begaafdheid’. Jarenlang dachten we dat begaafdheid een vaststaand gegeven was. ‘Maar we komen er op terug’, zegt Jolles. De term ‘begaafdheid’ wordt te nauw gekomen. Er zijn bijvoorbeeld kinderen met een IQ van 120 die slimmer zijn dan kinderen met een IQ van 130 en 140 , omdat ze zich breder hebben ontwikkeld.

06 Felienne Hermans: rolmodel en wegbereider
Felienne Hermans (31) deelt haar liefde voor programmeren graag met anderen. Juist ook als die anderen daar niet uit zichzelf voor warmlopen. Ze geeft informatica aan niet-informatici. Haar onderzoek naar spreadsheetgebruik wint de ene wetenschappelijke prijs na de andere. Aan haar online cursussen over data-analyse deden 45 duizend mensen van over de hele wereld mee. Elke zaterdag begeleidt zij een robotclub voor kinderen van 8 tot 10 jaar. ‘Ik vind programmeren echt supervet.’

09 COLUMN
Lidy Mulders

10 KORT NIEUWS

11 COLUMN
Annemieke van Manen

12 Waarom winnen noordoost-Aziaten zo weinig Nobelprijzen?
Japanners, Koreanen en Chinezen hebben hoge IQ-scores en zijn harde werkers. Ze munten uit in het klaslokaal, maar winnen desondanks heel weinig Nobelprijzen. Dr. Kenya Kura is een Japanse intelligentieonderzoeker die deze puzzel probeert op te lossen. In een exclusief interview met Talent vertelt hij over zijn onderzoek.

15 Muziektherapie voor hoogbegaafde kinderen

17 COLUMN
Maddy Hageman

18 Hoogbegaafdheid en dyslexie. De feiten
Dyslexie lijkt onder leerlingen steeds vaker voor te komen. Wat zijn de feiten over dyslexie? En hoe voelt het eigenlijk om dyslectisch te zijn? De Universiteit Utrecht onderzocht in een meerjarenstudie het verband tussen hoogbegaafdheid in een meerjarenstudie het verband tussen hoogbegaafdheid en dyslexie.

21 Feniks plaatst drop outs op een kruising
‘Wij zien een groep briljante, creatieve, innovatieve en slimme denkers die nooit op hun talenten zijn aangesproken. Ronde talenten die met teveel geweld door een vierkant gat geduwd zijn.’ Dit valt te lezen op de website van Feniks, de school die deze kinderen de kans biedt hun talenten te ontwikkelen. Feniks is de voortzetting van het Centrum voor Creatief Leren in het Brabantse Sterksel. Hoe hangt de vlag er nu bij?

25 CARLA’S CORNER

26 Pre-studeren als noodzaak

29 Boekenrubriek

30 Goede feedback geven aan talentvolle leerlingen