Talent — Jrg. 16 (juni 2014) Nr. 4

2  Blijf verrassen
REDACTIE
Frank Stienissen

4  Madelief: een bijzonder kind
PORTRET
Annemieke van Manen
Onze dochter Madelief is tien jaar. Vorig schooljaar zat ze nog in groep 6 van de basisschool maar sinds september 2013 gaat ze naar het Olympus College in Arnhem en zit ze bij Opus, een afdeling voor hoogbegaafden. Ze doet daar het Gymnasium, op een manier die beter past bij kinderen zoals zij. Het is nogal wat, om zonder enige voorbereiding twee jaar over te slaan en te beginnen op een middelbare school, maar Madelief is een bijzonder kind, dat leeft met de dag, zonder zorgen voor morgen.

7  Wat autistisch?
COLUMN
Maddy Hageman

8  Doelgericht werken aan denkvaardigheden
INTERVIEW
‘Leer ze vliegen… zo hoog mogelijk’ is de ondertitel van het meesterstuk ‘Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong’ van Joke Grondman. In 2009 rondde zij de Master Special Educational Needs (SEN) af en nu gaat ze samen met het SLO als pilot een verrijkingsgroep voor kleuters starten. Om de talenten van deze kinderen optimaal tot bloei te laten komen wordt het denken actief gestimuleerd.

12  Challenge

13  Gezocht: Uitdagend aanbod
INTERVIEW
Priscilla Keeman
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen vaak wel dansen van geluk als ze eindelijk naar de basisschool mogen. Ze weten dan nog niet dat er in plaats van leren en ontdekken, vaak een periode van aanpassen en soms zelfs lichamelijke klachten en gedragsproblemen volgt. Wat kun je als leerkracht doen voor een kind met een ontwikkelingsvoorsprong?

16  Kort nieuws
–  Taart van Abel
–  Budget passend onderwijs ook voor begaafde leerlingen
–  Ideeënbus SLO
–  Onderzoek opleidingsniveau hoogbegaafden
–  Specialist Verrijkingsonderwijs nieuwe erkende Post-HBO Registeropleiding

17  Carla’s Corner
–  Sylvia’s super-awesome makershow
–  Waarom krijgt een specht geen koppijn?
–  Pathfinder
–  Waar is de ridder?

18  Vernieuwend onderwijsconcept voor hoogbegaafden
INTERVIEW
Marrigje de Bok
Op een school waar de ontwikkeling van ieders talent hoog in het vaandel staat, is een speciale klas voor hoogbegaafde leerlingen een logische keus. In groep 9 van de Noordwijkse school kunnen zij op hun eigen manier leren. ’s Ochtends werken de leerlingen binnen hun jaargroep aan de basisvakken, ’s middags werken zij in ateliers aan een overkoepelend thema.

22  Uitgelicht
Priscilla Keeman

23  Zit dat zo! Ik ben hoogbegaafd! Esther-Marieke Dekens (46) ontdekte pas later dat ze hoogbegaafd was
INTERVIEW
Mariska van Sprundel
Veertien jaar geleden begon Esther-Marieke Dekens haar leven vanuit een ander perspectief te bekijken. Door haar hoogbegaafdheid leerde ze zichzelf echt kennen. Sindsdien coacht zij hoogbegaafden volwassenen die worstelen met hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. ‘Voor mij is hoogbegaafdheid veel meer dan intelligentie.’

26  Meer aandacht voor sociale intelligentie
OPINIE
Ben Daeter
In wat voor samenleving zullen hoogbegaafden straks het best floreren? Daarbij moeten we niet alleen kijken naar hoe ze zelf hun mogelijkheden optimaal benutten, maar ook in hoeverre zij een goede bijdrage kunnen leveren aan een door ons gewenste samenleving. Volgens Ben Daeter moet er daarom meer aandacht komen voor het stimuleren van sociale intelligentie bij hoogbegaafden.

28  Observeren: niet wat je weet, maar wat je ziet!
VOORUIT
Maryan Camps en Els Schrover
Dit is de tijd van de paardenbloemen! Je ziet ze nu overal. En onze vraag is: weet jij precies hoe zo’n gele paardenbloem verandert in een witte pluizenbol? Hoe gaat dat? Wordt elk van die gele blaadjes een pluisje? En hoe lang duurt dat proces? Vijf dagen? Tien? Twee? Dat is een mooie onderzoeksvraag om een belangrijke wetenschappelijke vaardigheid te oefenen: observeren.

29  Het intakegesprek
COLUMN
Lidy Mulders

31  Guusje van der Meij: ‘Schilderij als spiegel van de ziel’
DE BOEKENPLANK VAN
Carla Desain
Guusje van der Meij (14 jaar, 3 gymnasium) omringt zich graag met boeken. ‘Dat is al mijn hele leven zo. Er is een schattige foto waarop ik als 2-jarige zit te stralen tussen de boeken die ik om me heen heb opgestapeld. Na mama en papa was mijn eerste woordje boek. ‘Ja, ik word echt blij van boeken.’