SpeZiaal — Jrg. 7 (november 2012) Nr. 3

Thema: KLASSENMANAGEMENT

3 Klassenmanagement ook een never ending story
REDACTIONEEL

6 Klassenmanagement doe je samen
THEMA
In die zin is klassenmanagement de kunst van het verbinden van A (wat leerlingen nu weten en beheersen) naar B (wat leerlingen op moment B gemiddeld moeten weten en kunnen).

10 Digi-taal van de toekomst
MAATSCHAPPIJ
Dani‘l Bertina
In deze deze desori‘nterende wereld groeien onze kinderen nu op. De digitale revolutie biedt zowel de instrumenten voor een harmonische organisatie, Žn de middelen voor nihilistische verwoesting. Het is als een mes waarmee je kunt koken of moorden.

12 Regelfee

COLUMN
Peter Boer

13 Als dat niet om goed klassenmanagement vraagt
PRAKTIJK / THEMA
Midden in de Gooische bossen, tussen Bussum en Huizen in, ligt Mytylschool De Trappenberg, een school voor speciaal onderwijs (SO) en voorgezet speciaal onderwijs (VSO) voor kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking. De leerlingen zijn tussen de 4 en 13 jaar oud op het SO, en tussen de 13 en 20 jaar oud op het VSO. “We zitten hier wel mooi weggestopt in de bossen, uit het zicht!”, is de redactie van Elly Dumond op mijn opmerking dat de school in een erg mooie omgeving ligt. Wat haar betreft, mag de geplande nieuwbouw veel dichter bij de bewoonde wereld staan, ”zodat onze leerlingen beter kunnen integreren in de samenleving”.

18 De regels zijn van iedereen
REGELS
Eveline Miltenburg
Schoolregels en klassenregels: welke school heeft ze niet? Vaak bestaan ze al jaren en soms zijn ze tussen scholen simpelweg uitwisselbaar. Desalniettemin zijn schoolregels van grote waarde voor het klimaat van de school. Regels zijn geen doel op zich of een repressief middel, maar een kans om de pedagogische visie van je school zichtbaar en tasbaar te maken.

20 De klas is niet heilig
COLUMN

21 Onderwijskundige Irma Miedema: Maak gebruik en profiteer van de dynamiek in de groep
GROEPSDYNAMICA
Als je je goed bewust bent van de groepsdynamische processen in de school en in de klas, en vertrouwt op de ontwikkelingskracht van leerlingen, kun je je onderwijs veel effectiever maken.

25 Omgaan met lastig gedrag
TIPS (1)
Zieken, treiteren, verveeld uit het raam staren, verbaal en zelfs fysiek geweld. Leerlingen kunnen je flink op je huid zitten. Wat doe je met lastig gedrag?

26 SBO De Kans, Amsterdam: Van de nood een deugd maken
PRAKTIJK
Ik kom binnen op een hectisch moment. De school is na de vakantie net weer begonnen en het team heeft tijdens de studiedag de onderwijskundige ontwikkeling voor het komend jaar ter hand genomen. Onderwerpen op de agenda: rekenen; ontwikkelingsperspectief en dyslexie. De studiedag is goed verlopen, maar de rust is nog niet teruggekeerd. Ik wacht met een kop thee tot mijn gesprekspartners verzameld zijn en met een zucht ook aan de thee gaan. Aan tafel: Hans Klaasssen, directeur; Ineke van den Bogaert, cošrdinator Steunpunt Passend Onderwijs; Carla Zoon, onderwijsbegeleider leerteam 3 en Judith Mooij, onderwijsbegeleider leerteam 1.

30 Inrichting van scholen en impact op het onderwijs
KLASSENINRICHTING
Ineke van Sijl
Deze tijd vraagt om recht te doen aan verschillen tussen kinderen (Passend Onderwijs) en om ruimte te geven aan de ontwikkeling van talenten en excellentie. Een doordachte indeling en inrichting van een schoolgebouw verhoogt de kwaliteit van het onderwijs. Recht doen aan de verschillende manieren van leren van kinderen. Passend Onderwijs, het slim benutten van ruimtes en anders organiseren van onderwijs zijn daarvoor leidend.

34 Alweer een nieuw loverboy voorlichtingspakket?
COLUMN
Lou Repetur

35 Orde houden
TIPS (2)
Orde in de klas. Uit onderzoek van CNV Onderwijs (2011) blijkt dat het gezag van de docent slechter wordt beoordeeld dan 20 jaar terug. Daarnaast heeft elke school docenten die problemen hebben met orde houden, een gevoelig onderwerp. In SpeZiaal een klein drieluik voor de (beginnende) leraar, met wat tips die misschien als open deur overkomen, maar wellicht toch ook van nut kunnen zijn.

36 Klassenmanagement is van alle tijden

PRAKTIJK / THEMA
Henk Dalemans
Klassenmanagement is van alle tijden. Iedere docent houdt zich dagelijks bezig met de vraag ‘Hoe kan ik mijn lessen zo effectief mogelijk organiseren?’ En dat tegen de achtergrond van (nieuwe) ontwikkelingen als Handelingsgericht Werken, Passend Onderwijs en het gebruik van digitale en sociale media en, naar ik heb begrepen, de grootste economische crisis sinds de jaren ’30.

38 Theo Thijssen, Jacques Vriens en ik
BOEKEN
Peter Boer
Als de mist op Lindengracht langzaam optrekt, dan zie je het beeld van ”De schoolmeester” op zijn mooist. De dauw ligt als een laagje condens op het bronzen beeld van Theo Thijssen. Soms denk ik dat het meest gefotografeerde beeld van de stad is, met op de achtergrond het cafŽ dat zijn naam draagt. Dat er van een schrijver na zijn dood een Verzameld Werk verschijnt, is misschien niet bijzonder. Maar niet elke schrijverheeft na zijn dood een museum of een school gekregen, dat zijn naam draagt. Theo Thijssen kreeg het allemaal.

41 Lichaamstaal
TIPS (3)
Waarom kan de ene docent een klas prima onder controle houden en de andere docent niet? Dat heeft voor een groot deel te maken met een goede lichaamstaal. En je moet zorgen dat je met je lichaamstaal hetzelfde zegt als met je woorden.

42 Doe zelf effe normaal
COLUMN
Meester Jan

43 Colofon

44 Literatuur
– Klassenmanagement in de basisschool
– Orde houden met verstand
– Bouwen aan je groep
– Zo, daar sta je dan
– Bouwen aan KlasKlimaat