SpeZiaal — Jrg. 5 (december 2010) Nr. 4

Thema: AUTISME

3 Kun je autisten wegbezuinigen?
DE REDACTIE / THEMA

4 EŽn autist in elke klas
THEMA
We richten ons in deze uitgave van SpeZiaal in het bijzonder op autisme. Toen wij met het thema aan de slag gingen, dook het woord autisme ineens overal op. Het is belangrijk, ook als je in het bijzonder naar autisme en vormen van autisme kijkt, daarop bedacht te zijn.

6 Stempels
THEMA
TIG

Een paar dagen geleden hoorde ik het weer. Dit keer uit de mond van de minister-president. Kinderen krijgen te snel een stempel. Hij bedoelt ermee dat we er in het onderwijs erg op gebrand zijn diagnoses te laten stellen.

7 Vader van een jongen met autisme / “Wat betekent dat allemaal?”
THEMA
Peter Boer schrijft columns, onder andere in SpeZiaal. Zijn columns zijn nu gebundeld tot het boek ‘Vol hoofd’. Het boek vertelt over zijn ervaringen met zijn autistische zoon. Het leven met een autistisch kind zit vol verrassingen, ergernis en zorgen. Peter schrijft daarover en denkt in zijn columns na over zijn eigen jeugd, en uiteindelijk beseft hij hoe waar het is, dat autisme een grote erfelijke component bezit. De uitgever noemt zijn boek ‘het verslag van een reis door wonderland, door de liefdevolste auteur die er bestaat: een vader’. In deze special van SpeZiaal mocht een gesprek met onze eigen columnist over het leven met een autistisch kind niet ontbreken.

9 Autisme en communicatie
THEMA
‘Toen aan een kind met autisme gezegd werd, dat het ging zwemmen, raakte het vreselijk in paniek en begon te huilen. Hoewel het kind dol was op zwemmen, wou het toch niet mee. Achteraf bleek waarom. Ze hadden niet letterlijk gezegd dat het kind na het zwemmen, ook zou terug keren naar huis…’ Een klein voorbeeldje, dat zich in de onderwijspraktijk met een kind met autisme zo maar kan voordoen. Het grote probleem bij mensen met autisme is dus niet de afwezigheid van spraak, maar moeilijkheden met de ontwikkeling van communicatie. Ze hebben wel woorden, maar gebruiken die vaak zonder de juiste betekenis te vatten.

10 De meest gestelde vragen over autisme / Waardoor wordt autisme veroorzaakt?
THEMA
Bernadette Wijnker-Holmes
Voor dit nummer van SpeZiaal hebben wij de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) gevraagd wat de meest gestelde vragen over Autisme zijn, en wat daarop de antwoorden zijn.

11 Kees Vreugdenhil over: Hoe ziet een gezonde ontwikkeling er uit?
Kees Vreugdenhil
In deze bijdrage van Kees Vreugdenhil gaat het over actuele kennis uit onderzoek en wetenschap en vooral om de vertaalslag naar de praktijk van het onderwijs: de ontwikkelingspsychologie.

14 Extra zorg en aandacht voor zorgleerlingen / VIP-room voor zorgkinderen
THEMA
In het gebouw van CC de Noordgouw, school voor voortgezet onderwijs, is sinds een jaar een ‘VIP-room’ in bedrijf. Het gaat niet om een ruimte voor hoge gasten, maar een ruimte waar zorgleerlingen even tot rust kunnen komen, extra zorg en aandacht krijgen en mede daardoor het onderwijsprogramma aan de school kunnen blijven volgen. Tijdens de Nationale OnderwijsWeek 2010 ontving de school de Balans Award voor deze bijzondere vorm van zorg en het intensieve en directe contact dat de school onderhoudt met de ouders van zorgleerlingen.

16 Initiatief ‘Betrokkenheid leraren bij Passend Onderwijs’ / Lerarenplatform Veendam
THEMA
In Veendam is een lerarenplatform Passend Onderwijs ontwikkeld. Doel is versterking van de zorgbreedte in de scholen, die immers begint bij de leraar in de klas, de docent voor de groep. Naarmate zij beter om kunnen gaan met de verschillen in onderwijszorgbehoeften van leerlingen, is er minder noodzaak tot verwijzing naar de speciale voorzieningen. In het bijzonder gaat het om kansen te cre‘ren voor alle leerlingen om “thuis nabij” op een succesvolle wijze onderwijs te ontvangen.

17 Tissues
COLUMN
Peter Boer

18 GGZ-psychiater: Autisme is een neurobiologische aandoening
THEMA
“Het belangrijkste punt is toch dat er geen medicatie is die autisme kan genezen.” Godfried Marijnissen, kinder- en jeugdpsychiater in de GGZ, vertelt in deze bijdrage over de ondersteuning die Centrum Autisme in Leiden aan kinderen, ouders en onderwijs te bieden heeft. “Er is geen specifiek voor autisme ontwikkelde medicatie. Het is een neurobiologische aandoening, waarbij genetische factoren een belangrijke rol spelen. Als de diagnose rond is en er blijkt sprake te zijn van autisme, dan vindt de psycho-educatie plaats, waarin we uitleg geven aan het kind en de ouders over wat autisme voor dit specifieke kind betekent.”

20 Vraagteken achter je eigen gedrag
COLUMN

21 Frater van Gemertschool: Zo gewoon en zo bijzonder / Wij hebben leerlingen die ongewild lastig zijn
THEMA
Martin Franken
De bovenbouwpopulatie van de Frater van Gemertschool in Tilburg bestaat voor een derde uit kinderen met diagnose Autisme Spectrum Stoornis. In een gesprek met directeur jan van Emden en ASS cošrdinator Wil Hereijgers belichten we de cultuur en structuur van deze bijzonder school.

24
BERICHTEN
– Aantal leerlingen loopt terug
– Onderzoek SBO: Tevredenheid en werkplezier

25 De autistenvriendelijke school: Tips voor het regulier voortgezet onderwijs
THEMA
In onze zoektocht naar vooral praktische handreikingen om leerlingen met autistische stoornissen een veilig schoolklimaat te bieden, kwamen we ze weer tegen: een zevental tips voor de autistvriendelijke school voor voortgezet onderwijs. De praktijk leert ons dat het nog een keer plaatsen van die 7 tips nog steeds geen water naar de zee dragen is.

26 Jongensprostitutie een blinde vlek?
COLUMN
Lou Repetur

27 De digitale coach
THEMA
Zelfstandig je schooltas inpakken en klaarmaken voor school of zonder hulp reizen met het openbaar vervoer. Veel jongeren met autisme hebben langdurig aansturing nodig om deze dagelijks terugkerende taken zelfstandig te kunnen uitvoeren. Saskia Timmer, manager innovatie van het Leo Kannerhuis, bedacht samen met een ICT-bedrijf een hulpmiddel dat jongeren met autisme minder afhankelijk maakt van de hulp van ouders of begeleiders: de digitale coach die simpel werkt via een iPod met touchscreen. Reinout (12), die het Syndroom van Asperger heeft, laat zien hoe goed de iPod als coach voor hem werkt.

28 Weet, Lees, Kans, Zorg, Surf, Zorg, Volg, Doe, Bezoek
GESPOT
– Meer uitval zorgleerlingen door bezuiniging passend onderwijs
– HŽ kijk mij nou! Hulp na huiselijk geweld voor LVG-kind Žn moeder
– Buitenschoolse opvang met een plus
– De autipas
– Nieuwe website Integrale Vroeghulp
– Halt-vuurwerkcampagne van start
– Laag intensieve gedragstherapie
– Survivalgidsen
– Nationale Onderwijs Tentoonstelling

31 Lelijk
COLUMN
Meester Jan

31 Colofon