SpeZiaal — Jrg. 3 (juli 2008) Nr. 3

Thema: ‘ƒƒNLOKET’

3 Vermijd de bekende paarse krokodil
DE REDACTIE / THEMA

4 Drie scenario’s voor ŽŽnloket
THEMA
Luc Greven & Alfons Timmerhuis (Sardes, Unit Onderwijszorg Utrecht)

Een kader voor ŽŽnloket voor passend onderwijs. ƒŽnloket moet niet als een doel op zichzelf gezien worden, maar als een middel om een snellere en betere toegang tot passende onderwijszorg te realiseren

7 Niet ŽŽn loket maar een winkeliersvereniging
THEMA
Ik kan er niets aan doen, maar ik krijg steeds datzelfde beeld: een mevrouw met een knotje achter een luikje, dat ze dicht kan schuiven als het vijf uur is. De term ‘ŽŽnloket’ lijkt ingeburgerd te raken in de wereld van onderwijs en hulpverlening.

9 Vorig jaar 1467 telefoontjes naar ŽŽnloket
THEMA
Het ŽŽnloket van Sine Limite in Deventer draait al ruim acht jaar, op dit moment wordt het bevrouwd door twee medewerkers die vijf dagen in de week telefonisch of per e-mail bereikbaar zijn. In het laatste schooljaar werd het loket 1467 keer gebeld.

10 Op zoek naar de juiste deskundigen
THEMA
Zo op het oog heeft het Onderwijsloket Haarlem en omstreken weinig met onderwijs en al helemaal niets met ŽŽnloket te maken. Het bestaat uit twee aardige, maar niet opzienbarende ruimtes, ergens weggestopt in het kantoor Zuid-Kennemerland MEE.

12 Je kunt een kind niet in stukjes delen
THEMA
De meesten denken bij ŽŽnloket aan een balie waarachter een mevrouw of meneer zit die de bezoekers de weg wijst in onderwijs- en zorgland. Maar het gaat niet alleen over vragen en wensen van en voor het onderwijs. Het gaat ook over jeugdzorg en de awbz.

13 Walhalla
COLUMN
Peter Boer

14 Onderwijsverslag 2006/2007

Hoe bezorgd is de onderwijsinspectie?

16 Lering trekken uit pilots die mislukken
Tweede kamerlid Margot Kraneveldt (voorheen LPF, nu PvdA) over passend onderwijs: “Ik hoop dat er lering wordt getrokken uit pilots die mislukken”

18 Passend onderwijs in pabo-curriculum
Maaike Nap (docent pabo Groenewoud, Nijmegen)
“Studenten brachten meer op gang dan we durfden dromen”

20 Op weg naar de inclusieve school

DOEN
Tips voor de praktijk

22 Omgaan met verschillen? Passend onderwijs? Hoe dan?
Sonja de Lange (NTO-Effekt)
Begeleidingsstructuur zit in mensen en manieren. In een vorig artikel in dit blad [Jrg. 3 (april 2008) Nr. 2 – pag. 25] is aan de hand van zeven uitgangspunten beschreven hoe handelingsgericht werken door leraren er inde praktijk uit kan zien. Om dit te realiseren is het van groot belang om een duidelijke, werkbare begeleidingsstructuur te realiseren waarbij alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen en met elkaar willen en kunnen samenwerken. In dit artikel wordt aan de hand van een aantal succesindicatoren beschreven wat er vooral toe doet bij het maken van deze begeleidingsstructuur.

24 Circusdirecteur Hans Rutjes van Circus Tijdgeest

‘T VERHAAL VAN
“Maar weinig kinderen werden circusartiest, maar die kwamen wel goed terecht”

26 Sparring-partner kent geen ‘kan niet’
Bart van Kessel (Sparring-partner bij ‘Gedragswerk’)

Een sparring-partner neemt geen genoegen met ‘nee’ en ‘kan niet’. Toetssteen is altijd het voor het kind geboekte resultaat. Over de gedragsproblematiek van kinderen die “niemand kan of wil hebben”.

29 Project de Rekenboog

Wim Hoogendijk (CED Groep)

Realistisch rekenen voor zeer moeilijk lerende kinderen

32 Handelingsgerichte diagnostiek in dienst van passend onderwijs
Mieke Poelman (Seminarium voor Orthopedagogiek, Utrecht)
De wil om ononderbroken ontwikkeling mogelijk te maken

34 De Taallijn verfrissende methode voor taalontwikkeling
Denise Bontje & Karin Westerbeek (Sardes)
Het echte werk: met de Taallijn ieder kind taalvaardiger maken. De Taallijn richt zich op vijfspeerpunten: mondelinge taal; werken aan woordenschat; beginnende geletterdheid; ouderbetrokkenheid; ICT en multimedia.

36 GESPOT
Lees, doe of kijk:
– Dennis, de schrik van de school
– Handelingsplanning in het voortgezet onderwijs / Werkboek voor het plannen van extra zorg
– Aan de slag met taal en techniek
– Actief door burgerschap
– “Witte jassen in de school” / De schoolarts in Nederland ca. 1895-1965

38 Colofon

39 Afkortingen

JARGON
Dit keer: WEC-raad, PCL, CIZ, WMO, PRO, WSNS, GGD, LWOO, RIAGG, CVI