Schoolbestuur — Jrg. 34 (maart 2014) Nr. 2

4 Tweede Kamerlid Van Meenen (D66): ‘We zijn bezig met een bevrijdingsactie’

Gerrit-Jan Meulenbeld

Paul van Meenen vindt de positie van de leraar in één woord benard. ‘Maar we zijn bezig met een bevrijdingsactie. Ik zie een breed politiek draagvlak om de leraar weer ruimte te geven.’

8 Leraarschap: meer techniek en meer ziel nodig

Nico Dullemans

Het onderwijs beschikt over een zwakke techniek, zo is wel eens gezegd. In de toekomst kan dit veranderen als leraren er in slagen complementair te zijn aan intelligente machines. Daar is wel een betere ethiek en een religieus kader voor nodig.

10 Professor Beijaard: leraar in onderhandeling met zijn school

Jan van Oers

Douwe Beijaard van de Technische Universiteit Eindhoven introduceert het begrip ‘agency’. Het betekent dat de leraar controle heeft over het eigen handelen, inclusief de na te streven doelen.

20 De ziel van de Liduinaschool in Breda

Anton de Wit

Joke Alberts, intern begeleidster, leidt de bezoekers rond in ‘haar’ Liduinaschool, een vso voor zeer moeilijk lerende kinderen. Deze kinderen zijn geen ander soort mensen. Zij herhaalt dit meermaals tijdens het gesprek.

DIT NUMMER

7 Mensenschool

12 Thema-interview Jurisprudentie

14 Karin Melis

16 Thema-interview

18 Thema-interview

22 Op weg naar Pasen

24 School en geloof

25 Jurisprudentie

26 Toke Elshof

28 VKO-Radboud Universiteit

30 Schoolbeeld

32 De Lobby

34 Thema-artikel