Schoolbestuur — Jrg. 25 (april 2005) Nr. 3

4 Efficiency: een achterhaald idee?
INTERVIEW
Gerrit-Jan Meulenbeld
De belangrijkste uitdaging waar onze samenleving voor staat, ook het onderwijs, is om nieuwe maatschappelijke kaders te vinden voor een kennisintensieve samenleving. Een samenleving waarin ieder individu gekend wil worden. De huidige maatschappelijke structuren maken mensen, leerlingen en docenten, anoniem”, zegt socioloog Hans Adriaansens. Dat is ook de belangrijkste opdracht voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, waar hij voorzitter van is.

8 Bestuurlijke aansprakelijkheid
achtergrond
Jean-Marie Dubelaar

10 ‘WOT over twee jaar weer achterhaald’
INTERVIEW
Gerrit-Jan Meulenbeld
De Wet op het Onderwijstoezicht is drie jaar oud. Recent heeft een evaluatie plaatsgevonden. Verandert daardoor de rol van de inspectie? Inspecteur-generaal Kete Kervezee hoopt op een goede Nederlandse vertaling van ‘audit’, want in die rol wil ze haar inspectie zien. Schoolbestuurder Henk Derks van SKOZOK heeft geen last van de inspectie, vindt hem een goede gesprekspartner, maar denkt dat de WOT over twee jaar alweer achterhaald is.

17 Elke leerling gezien!
Thema
Ilona Wielinga en Anje-Margreet Woltjer
De evaluatie van de beleidsterreinen OAB, WSNS en LGF sis voor de minister aanleiding geweest om concrete voorstellen voor te leggen aan de Tweede Kamer voor de herijking van de zorgstructuren in het primair onderwijs. Aan de besturenorganisaties heeft zij gevraagd hiervoor met voorstellen te komen. In dit thema twee voorbeelden van besturen die het initiatief hebben genomen om samenwerking op eigen wijze vorm te geven.

26 Sabatsdagen Bonaventura
IDENTITEIT
Eva Prins

27 Jubilea
ACHTERGROND
Alinda de Beus
De Bond KBVO bestaat tien jaar en viert dat deze maand met een congres. Maar uiteraard is de KBVO niet de enige organisatie in Nederland die een jubileum viert. Zo vieren onder andere ook de Koningin en de Vrije Universiteit te Amsterdam feest. Een korte schets van een zestal jubilea.

29 60 jaar bevrijding
ACHTERGROND

32 Jubileum Bond KBVO
bond kbvo
Alinda de Beus
Dit jaar viert de Bond KBVO zijn tienjarig bestaan. De Bond, met zijn rijke ontstaansgeschiedenis, staat aan de vooravond van een grote verandering in het voortgezet onderwijs. De sectorvereniging welke vanaf 2006 een feit zal zijn, verandert de omgeving van de Bond aanzienlijk. In dit artikel kijken we terug op tien jaar KBVO en maken we een uitstapje naar de toekomst.

39 Seminars en Trainingen 2005

EN VERDER:

9 Onderwijsbeelden
COLUMN
Theo Joosten

13 De keuze van … Rob van der Vegt
Ruud de Jong

14 Bond KBO nieuws
NIEUWS
– Meeste besturen liggen op koers met invoering lumpsum

25 Onder-wijs-heid
– Huisbezoek maakt leerlingen sociaal vaardiger

28 Annemieke
– Oud katholiek gebaar

30 Bond KBVO COLUMN
Jan Reulen
– Teleurstelling!

31 Buitenom
– Een honderdjarige bloem

32 Bond KBO nieuws
NIEUWS
Jubileum Bond KBVO

35 De EÂŽnpitter
– Samenwerken op deelgebieden?

36 Korte berichten
– Bouwen aan een veilig en open schoolklimaat
– Onderwijsarbeidsmarkt in beeld
– Publicaties Bond KBO en Bond KBVO

37 Punt Uit
– CMO Scriptieservice
– Lichten langs de Noordzee
– Onderwijs voor Europa

38 Agenda