Schoolbestuur — Jrg. 24 (mei 2004) Nr. 4

Onder meer in dit nummer:

4 Het WOT-tijdperk (Wet op het Onderwijs Toezicht)

Angst en onmacht kunnen vari‘teit van scholen frustreren. Scholen moeten zelf de eerstverantwoordelijken worden voor hun kwaliteitsbeleid. Daar draait het in de nieuwe WOT om. Werkt het nieuwe toezichtbeleid zoals bedoeld? Interview met Frans de Vijlder over ‘de risico’s van angst en onmacht’ bij scholen n de uitdagingen van het kwaliteitsbeleid-nieuwe-stijl. Verder: negen vuistregels.

10 Maatschappelijke stage
‘Je leeft niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen’. In het voortgezet onderwijs zijn steeds meer scholen die aan deze levenshouding een praktische invulling geven door middel van een ‘maatschappelijke stage’. Op bezoek bij college ’t Hooghe Landt in Amersfoort. Leerlingen ontdekken het nut van vrijwilligerswerk.

13 Herdenken moet je leren
Bewust en eervol terugblikken op de Tweede Wereldoorlog is goed voor ons besef van geschiedenis en vrijheid. In het belang van hun eigen – vrije – toekomst is het goed dat ook leerlingen leren herdenken. Veel (basis)scholen adopteren om die reden een oorlogsmonument.

14 Pleidooi voor levenslooponderwijs
De meest geciteerde econoom van het land, Lans Bovenberg, is voorstander van de invoering van het ‘vak levensloop’. Zijn pleidooi en een korte reactie van twee docenten economie.

17 Meesterschap
KATERN
Goed schoolmanagement is onmisbaar. Hoe zorg je ervoor dat het schoolbeleid door het team gedragen en gevoed wordt? Bijvoorbeeld door het personeelsbeleid te koppelen aan schoolontwikkeling.

25 Vaderweek
ONDER-WIJS-HEID

26 Werelden van verschil

Hoe kunnen mensen met verschillende religieuze achtergronden (vreedzaam) naast en met elkaar leven.

30 Godsdienstles op de katholieke basisschool

De nieuwe bijzonder hoogleraar ‘Grondslag en identiteit van het katholiek onderwijs’ Aad de Jong reageert op de commotie rond het proefschrift ‘Professionaliteit en geloof: dat kunnen wij wel’ van dr. A. van der Veen over godsdienstles op de katholieke basisschool.