Schoolbestuur — Jrg. 24 (december 2004) Nr. 9

Thema: Schoolbegeleiding

4 Naar een nieuw evenwicht
Gerrit-Jan Meulenbeld
“We moeten vrijheid en verantwoordelijkheid weet met elkaar in verband brengen”, zegt SER-voorzitter Herman Wijffels. De individualisering van onze samenleving is niet doorgeschoten, maar het gevolg van een succesvol emancipatieproces. Die emancipatie is er tegelijkertijd de oorzaak van dat de oude structuren niet meer voldoen.

8 Een nieuw jasje voor het VMBO
INTERVIEW
Alinda de Beus

12 Modern toezicht in het onderwijs
Gerrit-Jan Meulenbeld en Nico Dullemans
Een instrument ten behoeven van ‘educational governance’ is het Raad van Toezichtmodel. Invoering daarvan betekent een fundamentele scheiding van bestuur en toezicht. Over de ervaringen met dit model een gesprek met Marc Mittelmeijer, voorzitter van het College van Bestuur van de Liemers en Paul Doop, voorzitter van de Raad van Toezicht van de SCO Lucas.

16 Lerarenopleidingen gooien roer om
ACHTERGROND
Marco Kools

19 Schoolbegeleidingsdiensten
Thema
Lilian Kuijstermans en Peter Gramberg
Vanaf augustus 2005 kunnen schoolbesturen voor een groot deel zelf besluiten hoe zij de middelen voor schoolbegeleiding inzetten. Aanbodfinanciering maakt dus plaats voor vraagfinanciering. Een goede voorbereiding door gemeente, schoolbestuur en begeleidingsdienst voorkomt teleurstellingen. Er staan grote veranderen op stapel voor de schoolbegeleidingsdiensten.

28 Schoolidentiteit in multiculturele samenleving
ACHTERGROND
Alinda de Beus

30 Duivelskring of nieuw Žlan
onderzoek
Bert de Reuver en Stefan Vervaecke
Hoe kan op (inter)confenssionele scholen met veel allochtone leerlingen de ori‘ntatiecrisis inzake multiculturaliteit en religie zo worden doorbroken dat de school op dit punt een lerende organisatie wordt, dat wil zeggen ‘een organisatie waarin mensen er steeds beter in worden om dat tot stand te brengen wat ze echt willen?’ Het was de leidende vraag in een onderzoek dat Bert de Reuver en Stefan Vervaecke uitvoerden.

32 Kiezen voor kwaliteit
nieuws
Instrument voor kwaliteitszorg de maat genomen.

33 De school op de schop
bericht

EN VERDER

9 Verwachtingen

COLUMN

Theo Joosten

10 Bond KBO
– Algemene Ledenvergadering: Code goed bestuur … nieuw keurslijf?

11 De keuze van …
Hubert Schalkwijk
Ruud de Jong

18 Bond KBVO
COLUMN
Jan Reulen
Identiteit van de school juist nu!

27 Onder-wijs-heid
– Een voorsprong met Chinees

34 Bond KBVO
NIEUWS
– De bond KBVO als netwerkorganisatie


35 Buitenom

– Heb uw naaste lief

36 Annemieke

– Sponsorloop

37 De EŽnpitter

– Overblijf en schooltijden

38 Korte berichten

– Werken met taalportfolio’s in het basisonderwijs
– Zin in school
– Websites
– ‘Verschillende snelheden … gelijke aankomst’. Symposium Lumpsum (Bond KBO)

39 Jurisprudentie
Janet Ranke
– Gemeente stopt voortijdig subsidie ID-banen

40 Korte berichten
– Migrantenmoeders doen mee op school
– SpijbelSMS: nieuw wapen in de strijd tegen schoolverzuim
– Vakbeurs NOT 2005

41 Punt Uit
– Leeslijn
– Onderwijskalender 2005
– De wijzen uit het Oosten

42 Agenda