School! — nr. 7 december 2011

Het volledige tijdschrift is beschikbaar als PDF

INHOUD

03 Redactioneel

06 Kort nieuws

09 Column

Bert-Jan Kollmer

10 In de kijker met debat en theater

Goede idee‘n voor de campagneweek openbaar onderwijs

12 Vijf Vragen

`Meer maatwerk, betere profilering’

14 `Scholen hebben kluif aan sociale opdracht’

Anne-Bert Dijkstra

16 TOP-school

Prakticon in Doetinchem

18 Kans op doorbraak voor kleine scholen

Een idee uit Groningen als oplossing voor krimpsituaties

20 Nieuw schooltje met acht leerlingen

Lespunt Lieshout

22 Halbe Spanjer over passend onderwijs

23 WMS-congres

24 Samen beleven wat openbaar onderwijs inhoudt

Een grote conferentie over de kernwaarden

26 Steun nodig

om segregatie tegen te gaan

28 De kracht van medezeggenschap

School gered van verhuizing naar ‘verkeerde’ kant van het dorp

30 Welkom in mijn Wijk: Meer samenwerking

32 School! antwoordt

34 School! en excursie

35 School! en recht

36 Opmerkelijk