School! — nr. 6 november 2013

Deze editie is als PDF beschikbaar

INHOUD

10 Leerlingparticipatie loont

Lochemse leerlingen in leerlingpanels praten mee over de lessen

17 Derde editie School!Week

Openbare en algemeen toegankelijke scholen in de spotlights

18 Een CO2-neutraal schoolgebouw

Wanden van mos en bamboe en 120 zonnepanelen op Lyceum Schravesant in Schiedam

30 Lesgeven vlak over de grens

Lerarentekort antwerpen biedt kansen

EN VERDER:

03 Redactioneel

Michiel Jongewaard

06 Kort nieuws

09 Column

Ritske van der Veen

12 Leugens, grove leugens en statistiek

de Cito-lijst van RTL

14 Schoolleider eerste aanspreekpunt voor MR

20 Techniek: je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen

23 Begrotingsakkoord: gratis schoolboeken behouden

24 Buitenonderhoud schoolgebouwen wordt krap

26 Scholenbouw in stroomversnelling in Breda

29 School! en excursie:

Da Vinci: the Genius

32 School! antwoordt

35 School! en recht

36 Opmerkelijk