School aan Zet magazine — (november 2013) nr. 4

Deze editie is als PDF beschikbaar

03 Kwaliteitsbeleid op het (V)SO
Praktijkvoorbeeld Stichting Orion

04 Met School aan Zet naar een lerende organisatie
Een verdieping op het VO-programma

07 Routekaarten voor het primair onderwijs
Overzicht van het programma per thema

08 Mooie praktijkvoorbeelden en praktische tips in e-leaningmodules
Voor leraren uit het primair, speciaal en voortgezet onderwijs

09 Aan de slag met HRM en Opbrengstgericht werken
Opbrengsten Call for Proposals 2012-2013

10 Van én met elkaar leren
Praktijkvoorbeeld RSG Enkhuizen

11 Kwaliteitskaarten en publicatie
Handige tips en kennis voor in de praktijk

12 Expo’s en regiobijeenkomsten
Activiteiten in de regio voor deelnemende scholen

13 Lerarenagenda 2013-2020
De leraar maakt het verschil

14 Teach & Learn
Lerende docenten in een lerende organisatie

16 Driedaagse studieconferentie School aan Zet voor PO/SO
25, 26 en 27 maart 2014 in Lunteren