School aan zet magazine — (november 2012) nr. 1

Deze editie is als PDF beschikbaar

02 School aan Zet in het kort

03 Opbrengstgericht werken op een vmbo-school
Maatwerk, structuur en samenwerken. Opbrengstgericht werken op het CITAVERDE College.

04 De website van School aan Zet

06 Hoe bevalt het ambitiegesprek?
‘Duw in de goede richting’

08 Door analyses en reflectie verder groeien

09 Omgaan met verschillen

10 Leren van en met elkaar door bouwstenen
Bijeenkomsten op 29 november en 12 december.

12 Ontmoet School aan Zet