Remediaal — Jrg. 9 (2008/2009) Nr. 4

5 Lezingen en workshops


31 Materialen en hulpmiddelen


RUBRIEKEN


2 Column


3 Redactioneel


THEMANUMMER DYSLEXIE IN HET VO


5 In vogelvlucht door toetsen en interventies bij dyslexie in het VO.
Esther Steenbeek-Planting


8 Praktijkervaringen met implementatie dyslexiebeeld Wat werkt, wat werkt niet
Koos Henneman & Marzenka Rolak


11 Katernen bij het Protocol Dyslexie VO: de bal ligt bij de vakdocent
Hedwig de Krosse


13 Interactieve dyslexietest Amsterdam Antwerpen (IDAA)
Judith Bekebrede & Aryan van der Leij


15 Een schone lei bestaat niet Overdracht leerlinggegevens PO-VO bij dyslexie
Maud de Vries & Paul Mulder


17 Hulp bij dyslexie op het Kamerlingh Onnes
Els Zaalberg


19 7 Principes voor een rijke leeromgeving
Heleen Schoots-Wilke


21 Engels en dyslexie in de klas
Rinie Hoeks-Mentjens


24 Een netwerk dyslexie voor het praktijkonderwijs
Corinne Sebregts


26 Lees- en spellingonderwijs op Symbion
Tanja Steins & Dineke Wessels


29 Hoogbegaafdheid en dyslexie
Lianne Hoogeveen


31 Dyslexie kent geen grenzen
Sonja van den Broek


33 Eerste hulp bij leerstoornissen
Jan Rottier


35 Dyslexie-ICT-hulpmiddelen als voorwaarde voor succes
Ria Janssen & Jolanda van Gent


38 Een leesachterstand, maar geen informatieachterstand
Eugenie Tilman


40 Muiswerkprogramma’s voor taal
Linette Eveleens


42 Tekstbegrip oefenen met de computer
Escape Educatief


44 Remedioom Beter leren lezen en spellen
Zeger van Hoffen


47 Agenda