Remediaal — Jrg. 8 (2007/2008) Nr. 5

3 Klinefelter in de schoolsituatie
Corinne Sebregts

8 Onderwijsinnovatie in het kader van PO/VO: uitgangspunten, opzet en effectmeting (deel 2)
Eric Robbers


15 Meer dan alleen goede wil?
Arnold ter Horst


20 Kennis van waarde maken met ICT
Ria Kleijnen


24 Voor wie niets verwacht is alles veel
Arjan Krijgsman


26 Angst en dwangstoornissen
Ton lenting


30 Bacteri‘n op de deurkruk!
Ton lenting


33 Lezen over autisme
Corinne Sebregts


39 Van meester Staal tot meester Jaap
Arjan Krijgsman


41 Dyslexiekaternen voortgezet onderwijs
Arjan Krijgsman