Remediaal — Jrg. 21 (mei/juni 2021) nr. 2-3

03 Redactioneel
Frans van den Heuvel en Arjan Krijgsman

04 Leesachterstand is een ernstig nationaal probleem
Fred van der Velde

05 Ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs in begrijpend lezen
Kees Vernoon

12 Wat zegt internationaal onderzoek over de leesvaardigheid en het leesgedrag en leesplezier van onze 15-jarigen?
Christel Dood en Joyce Gubbels

18 Leesplezier als basis
Lucienne Rijks

24 ‘Beleid en praktijk met elkaar verbinden’
Arjan Krijgsman en Frans van den Heuvel

28 Je taalachterstand weglezen
Kees Broekhof

32 Het ‘nieuwe’ leesoffensief
Frans van den Heuvel

36 ‘Nee, geen idee meneer, maar ik begin wel weer opnieuw’
Arjan Krijgsman

40 Voor u gelezen
Frans van den Heuvel

45 Leesvaardigheid in het vo: de praktijk
Arjan Krijgsman en Frans van den Heuvel

49 De leescrisis is ook een onderwijscrisis
Johan Copier

52 Toetsen om verder te komen
Hilde Hacquebord

56 ‘Als de trede te hoog voor je is, leggen we een tussentrede voor je neer’
Arjan Krijgsman

59 Lezen als basis
Marieke Baselmans

62 Geef een man een vis…
Corinne Sebregts

63 Lezen is leuk!
Kees van Eunen

67 ‘Laaggeletterdheid heeft niets te maken met IQ’
Frans van den Heuvel en Arian Kriisamar

71 Conclusies
Frans van den Heuvel en Arjan Krijgsman

71 Colofon