Remediaal — Jrg. 19 (december 2019) nr. 6

03 De nieuwe kleren van de keizer ofwel het nieuwe verfje voor het dek
Fred van de Velde

04 Van spellen naar stellen en omgekeerd
Frans van den Heuvel

10 Laaggeletterdheid en dyslexie
Maurice de Greef

14 Haarlem College schept meer ruimte voor onderwijs met nieuw online leermiddel
Rick van Leeuwen

18 Elke jongere een lezer
Femke Scheltinga 

22 Nieuws uit het onderwijs

24 Durft u als leraar de uitdaging aan?
Lieke Donkers en Ad Donkers

32 Het SIRA-rapport, een schoolbrede aanpak ter verbetering van gedragsmoeilijkheden
Janne Hermans

36 Dyslexie op het Gym
Ria Kleijen

39 Woody van Amen
Koos Broek

40 Recensie: Effectieve feedback in het onderwijs
Nico Schouws

43 Agenda en colofon