Remediaal — Jrg. 17 (juni 2017) nr. 3

03 Column Fred van der Velde

04 ‘Begrijp je me wel?’ : begrijpend lezen bij leerlingen met autisme
Dennis Driessen en Hilde Hermes

10 ‘Het is zo belangrijk om het leren echt zichtbaar te maken’ : XL-leren op het Schoter in Haarlem
Arjan Krijgsman

14 Nieuws uit het onderwijs

16 Het geheim van de kok: SWPBS- een praktijkverhaal van implementatie van een gedragsaanpak in het VMBO
Helen Visser

19 Recensie
Gedragsproblemen in de klas – Anton Horeweg
Het tienerbrein – Jelle Jolles
Samen leven in Nederland: omgangsvormen in makkelijke taal  – Willemijn Sleutel

31 Agenda