Remediaal — Jrg. 17 (december 2017) nr. 6

03 How do you say that in English?
Fred van de Velde

04 ‘Zo proberen we ook een duidelijke bijdrage te leveren aan de onderwijsdiscussie, zoals die dagelijks wordt gevoerd.’
Arjan Krijgsman

07 Een praktijkvoorbeeld van PBS in het MBO: aanwezigheid verhogen
Susan Coevert, Berber Klein en Rachita Rustenberg

10 ‘Éen ding beloof ik: als ik straks gepromoveerd ben, maak ik ook een kinderboek over de onderzoeksresultaten.’
Arjan Krijgsman

14 Het verhaal van Job
Paul Claessens

19 Verslag SWPBS conferentie
Nico Schouws

20 Wat is er bekend over de relatie tussen het leren van Frans of Spaans als vreemde taal en dyslexie in het voortgezet onderwijs?
José van der Hoeven

24 ‘Niet pushen, gewoon steunen’
Monique van Haaren

28 Bericht van de promotieplaneet
Jantien Gerdes

30 Recensies

41 Agenda en Colofon