Remediaal — Jrg. 13 (2012/2013) Nr. 5-6

3 Hoe we leren: Het gedachtegoed van Knud Illeris

Tom Lenting

8 Taakspel in het vmbo: Een implementatiestudie

Willem de Vos, Marije Boonstra, Luuk van Schie en Lenie van den Bulk

13 Jungle Memory: Een werkgeheugentraining met relevantie voor scholen

Berrie Gerrits & Mari‘lle Gerrits-Entken

20 Zonder boek vaart niemand wel: Een verslag van de Jubileumbijeenkomst van de Stichting Makkelijk Lezen op 22 november j.l.

Eric Robbers en Stefan Robbers

22 Gemengde berichten

Arjan Krijgsman

24 Recensie Peggie Royakers, Autisme in bolletjes: Tips voor hulpverlening aan begaafde volwassenen

Ton Lenting

26 Recensie Martin Valcke, Onderwijskunde als ontwerpwetenschap: Een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten

Arjan Krijgsman

32 Recensie Jet Isarin, Spraaktaal: Gids voor jongeren met een taalstoornis

Arjan Krijgsman

34 Recensie Kris van den Branden: Handboek taalbeleid en basisonderwijs

Wilmy van Hartingsveldt

41 Website-bespreking: Dyslexie.nl

Arjan Krijgsman