Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 3 (februari 2011) Nr. 2

Management & motivatie

10 Minister Marja van Bijsterveldt: `we moeten durven uit te blinken´
Onderwijs is één van de dragers van onze samenleving, aldus Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart. De lat moet dan ook hoog liggen, hoogbegaafdheid en excellentie moeten meer de aandacht krijgen, opbrengstgericht werken moet uitgangspunt worden van iedere school. Een gesprek met onze onderwijsminister.

Huisvesting

22 Huisvesting: goedkoop of duurkoop?
De normvergoedingen voor scholenbouw moeten omhoog. de vnG en de onderwijssector zijn in gesprek. De vraag is of er in deze tijd van krimpende overheidsbudgetten kansen zijn voor verruiming van de normvergoeding. Tijd om een aantal zaken op een rijtje te zetten en na te gaan of er andere oplossingsrichtingen zijn.

40 uw school CO²-OkÉ
Volgens Senter Novem is het dramatisch gesteld met de luchtkwaliteit in de schoolklassen. Tachtig procent van de Nederlandse scholen voldoet niet aan de norm. Onderzoekers van TNO en de TU-Delft komen tot dezelfde conclusies. Het is tijd voor actie.

Onderwijsontwikkeling

16 geen goed rekenonderwijs zonder een goed rekengesprek
Een gesprek met de voorzitter van de nvorwo, jaap vedder, over het belang van het protocol ERWD en de vervolgstappen die nodig zijn om het rekenonderwijs in Nederland naar een hoger plan te tillen.

36 Beter lesgeven door jaarlijkse check
Een flink aantal schoolbesturen is gestart met een jaarlijkse vaardigheidsmeting voor leerkrachten. In dit artikel bespreekt onderwijsadviseur Theo Wildeboer wat vaardigheidsmeting inhoudt en doet hij een aantal voorstellen voor een evenwichtige aanpak.

44 Pratende blokken laten kinderen lezen
Cito-toetsen worden inmiddels op de computers gemaakt, schoolborden en krijtjes zijn ingeruild voor een digitale vervanger en ook de methodes om te leren lezen gaan met hun tijd mee. Eén van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied zijn de i-blocks: een ultramoderne, interactieve variant van het leesplankje.

Kwaliteitszorg

24 Het Onderwijszorgprofiel
Iedere school is verplicht een onderwijszorgprofiel op te stellen. Omdat het geheel van onderwijszorgprofielen inzicht moet geven in de mate waarin het samenwerkingsverband voldoet aan de zorgplicht, is het nodig dat de scholen binnen een verband hun profielen onderling afstemmen.

Financieel management

28 Voor wat, hoort wat
Toen vroeger de financiële administratie met een vertraging van anderhalve maand werd bijgewerkt, klaagden de schoolleiders over gebrek aan actuele informatie. Nu de financiële administratie dagelijks werd bijgewerkt, blijkt uit monitorgegevens dat schoolleiders de informatie zelden of nooit raadplegen. Hoe kan een succesvolle samenwerking worden gerealiseerd?

En verder

6 nieuws

14 Talentvolle leerlingen vragen om meer
jarenlang klonk uit het onderwijsveld de roep om pittig lesmateriaal voor kinderen met cognitief talent. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, lanceerden Stichting Kennisnet en Stichting leerplanontwikkeling de digitale leeromgeving acadin.

21 Column Martin van Rooij

32 Ontdek de stille kracht van een zwakke school
Goed leiderschap is de kritische factor in alle scholen””, zegt ria van der Heijden, projectadviseur van het traject Schitterende scholen bij de Giralisgroep.

43 lezersrubriek

47 Sprekende beelden
Een beeldverslag zegt meer dan duizend woorden. Bovendien maken speciaal voor het onderwijs geselecteerde beelden een les veel leuker en leerzamer.

48 Producten en diensten

49 Training en advies

50 Column Wim Menke