Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 3 (2011) Nr. 4

Management & motivatie


8 Carry Slee: ‘Leraren moeten weer tijd krijgen voor hun vak’
Carry Slee is een van de meest geliefde auteurs in Nederland.
Met haar boeken probeert ze actuele onderwerpen als pesten,
drugs en discriminatie bespreekbaar te maken. Een gesprek over
onderwijs, leerkrachten en taal.


Organisatieontwikkeling


18 Van aandacht naar eendracht. OBS De Zoeker te Zaandijk maakt grote kwaliteitsslag
Bij obs De Zoeker in Zaandijk stond de kwaliteit van het onderwijs
sterk onder druk. Het predicaat `zeer zwak’ werd uitgereikt. Samen
met de Vliegende Brigade wist de nieuwe directeur Linda Meijer de
school weer op de rails te krijgen. Het geheim: aandacht!


Taal


14 Horizontaal lezen: van organisatie naar opbrengst
In onze huidige kennismaatschappij is lezen sleutel tot leren.


41 Lezen = weten
Veel leerlingen hebben moeite om grip te krijgen op informatieve teksten, wat niet alleen binnen begrijpend lezen, maar ook bij bijvoorbeeld biologie, geschiedenis en aardrijkskunde problemen kan opleveren.


Hoogbegaafdheid


22 Hoogbegaafdheid: een vloek of een zegen?
Joost en Marit kunnen het ongeluk van hun kinderen op school
niet verklaren, tot uit een intelligentietest blijkt dat beide kinderen
hoogbegaafd zijn. Door het Leonardo-onderwijs verdwijnt een
groot deel van de problemen voor het gezin, maar door bemoeienis
van de overheid dreigt het Leonardo-onderwijs te verdwijnen.
De familie vertelt.


Onderwijsontwikkeling


28 Toetsen van kleuters
Toetsen spelen een cruciale rol in het basisonderwijs. Alle leerlingen
– ook de kleuters – hebben er mee te maken. De beoordeling
kan dienen om het leerproces van de kleuter tijdig bij te sturen of
om kinderen die extra leertijd nodig hebben op te sporen.


Financieel management


26 Eerst kiezen, dan delen
Je geld uitgeven op een manier die het best past bij wat je wilt
bereiken, dat lijkt heel logisch. En de meeste schooldirecteuren en
leraren doen dit privĀŽ uitstekend. Maar op de werkvloer is er vaak
minder bewustzijn.


En verder


6 Nieuws


21 Column Martin van Rooij


32 Digitaal communiceren met ouders
De afgelopen twee jaar zijn er diverse tools voor oudercommunicatie op de markt verschenen. Waar komt deze ontwikkeling uit voort en wat doen deze tools?


34 Van diep rood daar sprankelend groen: de wonderlijke wederopstanding van obs Theo Thijssen, locatie De Dem
Directeur van obs De Dem in Hoensbroek (L) Maria Pastoor wist in minder dan een half jaar van een diep rode school een groene te maken.


44 Communicatie bij krimp
Overal in het land vinden bestuurlijke fusies tussen schoolbesturen plaats of worden samenwerkinggsscholen opgericht. Voor sommige scholen zit er niets anders op dan binnen afzienbare tijd te sluiten.


48 Producten en diensten


49 Training en advies


50 Column Wim Menke