Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 2 (oktober 2010) Nr. 4

Management & motivatie

 8 pabo-directeur Taeke van den Akker: `Een pabo-student moet geen zorgplan, maar een plezierplan maken´
Taeke van den Akker is onderwijsman in hart en nieren. Betrokken bij zijn studenten, begaan met zijn collega´s. Een gesprek over plezierplannen, over het niveau van een startbekwame leraar, over hoe het beter kan en over zijn grootste wens: Als studenten hier van de pabo afkomen, moeten ze een verhaal hebben.

35 Wees zuinig op je leerkrachten
In het basisonderwijs is momenteel sprake van een flinke uitstroom
van zittend personeel, onder andere doordat veel leraren de komende jaren met pensioen gaan. Dat zorgt voor druk. Naomi Mertens, schrijfster van De X-factor van de leraar: “We zijn niet zo zuinig op ons menselijk kapitaal, terwijl we dan wel zouden moeten zijn.”

Kwaliteitszorg

26 Kenmerken van de leerlingenpopulatie
Welke kenmerken hebben uw leerlingen en wat is (daarom) hun onderwijsbehoefte?

Sociale vaardigheden

42 De kwaliteit van luisteren: de kracht van de intervisiegroep
We leven in een samenleving die vraagt om actie, beweging en snelheid. Sluipenderwijs is dat ook het model geworden voor krachtig management. Rust, stilte, luisteren en dan pas handelen worden door veel mensen beschouwd als een groot geschenk. Leiden door te luisteren, hoe zou dat zijn?

Onderwijsontwikkeling

14 Goed rekenonderwijs vraagt om ijzersterke voorbereiding
Het maken van een goede rekenles vergt een behoorlijke inspanning en vooral een goede voorbereiding. Welke stappen moet je doorlopen voor een goed resultaat?

Communicatie

40 rol van ouders in onderwijs onbenut
Er is veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Terecht, want het gaat om de toekomst van de kinderen. Maar te vaak worden in de discussie de ouders van die kinderen vergeten, terwijl juist die ouders een cruciale rol spelen bij het schoolsucces van hun kind!

ICT

18 ict op de basisschool: een kijkje in de praktijk
In sneltreinvaart worden de basisscholen in Nederland veroverd door computers en digiborden. op De Bloktempel in Son en Breugel kunnen de leerkrachten én de leerlingen inmiddels niet meer zonder.

22 virtual action learning: leren van en met elkaar in een virtuele omgeving
onderwijs dat leuk is voor de leerlingen, ontlastend voor de leerkrachten en leerzaam voor beiden: dat is VAL Junior.