Praxis Bulletin — Jrg. 28 (maart 2011) Nr. 7

5 Wie legt paaseieren?
PAASVIERING (groep 1-8)
Linda Dooren
Toneelstuk, met aansluitende activiteiten, om op uw school de paastijd in te luiden of af te sluiten.

10 Leef jij op grote voet?
DUURZAME ONTWIKKELING & WERELDBURGERSCHAP (groep 7-8)
Henk Bleeker, Lideweij van Katwijk
Bovenbouwproject over duurzaamheid, waarbij de ecologische voetafdruk centraal staat. Via activerende werkvormen worden leerlingen aangezet om na te denken over hun milieugedrag.
WEBSITE:
– Informatie over onderzoek doen, het expertsysteem en de rol van de leerkracht hierbij
– Inhoudelijke beschrijvingen van de expertgroepen

14 ‘Maar hij deed het ook…!’ (1)
ZORGVERBREDING & SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN BEGELEIDING
Luc Koning (Pravoo-Instituut, Daarle)
Deel 1 van een tweedelige serie over alibisering: een mentaliteit, die ontwikkeld wordt door op te groeien in een sorrycultuur. Aflevering 1: introductie van het onderwerp en het opvoeden tot verantwoordelijkheid in vier (basis)stappen.
Deel 2: zie pagina 5 van het volgende nummer van Praxisbulletin.

18 Pretpakket: Knooppunt in de knoop
WERELDORIèNTATIE (groep 6-8)
Bert Munsterman

20 De kracht van schrijven
SCHRIJVEN EN HANDSCHRIFTONTWIKKELING (team)
Aartje Schoemaker (Platform Handschriftontwikkeling)
Over het belang van schrijven bij de ontwikkeling van leerprocessen.
WEBSITE:
– Sprookjes over (en oefeningen met) de lemniscaat

24 Taalzwakke kleuters: afwachten of actie?
TAALONTWIKKELING (groep 1-3)
Janneke de Waal
Over de noodzaak om taalproblemen bij taalzwakke leerlingen vroegtijdig te signaleren. Een goede diagnostiek en een gedegen plan van aanpak zijn nodig voor een optimale ondersteuning van het kind, terwijl hierdoor ook het risico op didactische problemen en gedragsproblematiek wordt verkleind.

28 Aap, noot, mies
GESCHIEDENIS (groep 5-6)
Dineke Sanders
Beschrijving van de organisatie en de onderdelen van een vakoverstijgend lescircuit over de school van vroeger. Met inschakeling van opa’s en oma’s!
WEBSITE:
– Werk- en instructiebladen, materiaaloverzicht
– Suggesties voor (thema)boeken, links en extra lesidee‘n.

32 Een tuintje in de klas
NATUURONDERWIJS (groep 1-4)
Liesbeth Rosendaal
Hoe u met een klassentuintje van ŽŽn vierkante meter het vrolijke lentegevoel naar binnen haalt.

34 Joost
ZORGVERBREDING (team)
Machteld Bakker
Negendelige serie over ‘bijzondere kinderen’. Aflevering 6: kinderen met ernstige leesproblemen. Praktische beschrijving van problematiek en behandelingsmogelijkheden.

39 Orde
DIDACTIP 2 (team)
Ruud van Leerzem
Tweede aflevering van de nieuwe serie over didactische tips.

40 Lied van de maand: Tekki Dum
MUZIKALE VORMING (groep 4-8)
Hans van Eerden
WEBSITE:
– Melodie, karaokeversie, lessugesties