Praxis Bulletin — Jrg. 27 (september 2009) Nr. 1

5 ‘Mijn buik zit vol tranen’
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING & BEGELEIDING (team)
Hildelien Verkuyl
Over achtergronden en overlevingsstrategie‘n van kinderen, die buiten de boot dreigen te vallen. En over een passend antwoord hierop, dat leerkrachten en ouders gezamenlijk moeten zien te vinden.

10
Sfeerlichtjes in de klas
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN BEGELEIDING & PEDAGOGISCH KLIMAAT (team)
Jacquette Meijerink
Beschrijving van sfeerverhogende activiteiten, waarmee u de samenhang binnen uw groep kunt vergroten en/of probleemkinderen (weer) meer bij het groepsgebeuren kunt betrekken.
WEBSITE:
– Informatie over gedrag in de groep
– Tips voor leerkrachtgedrag


14 Bange kinderen
ZORGVERBREDING & SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN BEGELEIDING (team)
Herman Hoogenboezem, Harry Kelderman
Hoe te handelen bij kinderen met angstpropblemen? Aan de hand van casu•stiek wordt ingegaan op de achtergronden van angst en worden handelingsadviezen gegeven voor de dagelijkse praktijk.
WEBSITE:
– ABC-formulier
– Column “Faalangst”


20 Een leesconcert
VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN (groep 4)
Han Wossink
Muziek als inspiratiebron bij het oefenen van de leestechniek. Dit artikel bevat de muzikale leidraad bij het voorbereiden en uitvoeren van een les technisch lezen, waarin u de oefenmeester bent.
WEBSITE:
– Complete leestekst
– Oefening op woord-, zins- en alineaniveau


24 Snoskomkommer, jakkie!
VIERING & GEZOND GEDRAG (groep 6)
Martine Vaandrager
Een project over gezond eten en drinken in de Kinderboekenweek. Kinderen zijn hun eigen leermeesters en worden “jonge kinderen” in een project, vol creatieve uitdagingen en budgetteringsproblemen.

29 Mmm…Kinderboekenweek
VIERING (groep 1-4)
Liesbeth Rosendaal
Beschrijving van gemakkelijk uitvoerbare ideetjes voor gebruik in de groep tijdens de Kinderboekenweek 2009.

32 In actie voor dieren!
DRAMATISCHE VORMING (groep 3-6)
Marthe Sloot-Jongbloed
Aflevering in de serie ‘Drama als doel’. Handleiding voor het maken van een toneelstuk in het kader van dierendag. Beschrijving van een toneelstuk, met een eenvoudige verhaallijn, waar u gemakkelijk een inzameling voor een goed dierendagdoel aan kunt koppelen.
WEBSITE:
– Uitbreiding van het toneelstuk
– Tips voor spel en aankleding
– Idee‘n voor ondersteuning van een goed dierendoel


39 Het Prikbord
BRIEFING (team)
Floor Koedam

39 Lied van de maand: Oma’s lekkerbekken
MUZIKALE VORMING (groep 4-6)
Jan de Haan, Frans van de Goor
Website:
– Melodie, karaokeversie, lessuggesties