Praxis Bulletin — Jrg. 27 (mei 2010) Nr. 9

5 Talig koken
TAAL & DIDACTISCHE WERKVORMEN (team)
Drs. Maartje Sijm
Over het inzetten van de talentenklas in het basisonderwijs. Achtergronden en praktijkbeschrijving van een rijk en veelzijdig proces, waarin ieder talent zich kan laten zien en zich verder kan ontwikkelen en waarin wordt toegewerkt naar een concreet, gezamenlijk eindproduct.
WEBSITE:
– Overzicht talentenklassen (met inhoudelijke beschrijving)


10 Samenhang als recept voor goed rekenoonderwijs
REKENEN & WISKUNDE (team)
Prof. dr. Anne van Streun
Pleidooi om de kennis over het verwerken, vastleggen en oproepen van informatie te benutten, om hierdoor de rekendidactiek steviger te funderen en de dagelijkse lespraktijk op een meer wetenschappelijke basis vorm te geven. Over kennis, opgeslagen in schema’s.

16 Massage in de klas: hype of hoop?
PEDAGOGISCH KLIMAAT & SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN BEGELEIDING (team)
Willeke Evers, Margret Kuijper
Over het inzetten van massage in de klas door professionals, om problemen te voorkomen en op te lossen. Beschrijving van alle aspecten van onderlinge kindermassage.
WEBSITE:
– Ervaringen (van leerkrachten en leerlingen)
– Poster en foto’s
– Werkkaarten tactiele stimulatie


20 Goochelen met getallen
REKENEN & WISKUNDE (groep 7-8)
Henk Borg, Mari‘tte Denissen-Schuurman
Lessenserie, waarin zes rekenkundige trucs aan bod komen. Spanning en sensatie bij goochelen met getallen!
WEBSITE:
– 6 werkbladen (met beschrijving van de trucs)

24 Het geheim van de Waddenzee
NATUUR EN MILIEUEDUCATIE & WERELDORIèNTATIE (groep 3-8)
Mieke Bon, Janneke Bakker
Lessenserie over een heel bijzonder natuurgebied. Met twee voorbeeldlessen, aanvullende activiteiten en een introductie van de Waddenzee.
WEBSITE:
– Foto (als download)

29 Afstuderen op de basisschool
WERELDORIèNTATIE (groep 8)
Wilke Vos
Verslag van een afstudeerproject op de basisschool. Over een zinvolle, laatste periode in groep 8
WEBSITE:
– (Werk)bladen voor kinderen
– Beoordelingsformulier
– Brief voor leerkrachten
– (Voorbeeld)diploma en foto’s
– Lijst afstudeerprojecten
– Voorbeeld van werkstuk en repsentatie

32 Het Regenbogenfeest
VIERING (groep 1-8)
Maril Heijen
Uitgewerkte idee‘n en lessuggesties voor voorbereiding en uitvoering van Het Regenboogfeest. Schoolbreed feest, vol kleurrijke talenten, in zeven sferen: de kleuren van de regenboog!
WEBSITE:
– Informatie over aspecten van kleuren
– Kleurentheorie en chakrakleuren
– Praktische oefeningen en lessuggesties


39 Een rustig begin van de dag
HET PRIKBORD (team)
Henk Wagenaar

40 Lied van de maand: Opruimen
MUZIKALE VROMING (groep 1-4)
Gerard Willems
WEBSITE:
– Melodie, karaokeversie, lessuggesties