Praxis Bulletin — Jrg. 27 (maart 2010) Nr. 7

5 Verwatering van vernieuwing
SCHOOLORGANISATIE (team)
Luc Koning – Pravo-Instituut Lekkerkerk
Aanvankelijk enthousiast ontvangen werkwijzen verdwijnen vaak als sneeuw voor de zon uit het onderwijs. Hoe kun je vernieuwingen en schoolontwikkelingen consolideren? Over tien mogelijke benaderingen, die de beleidsalertheid kunnen bevorderen.

9 Dat kan ik ook!
SCHRIJVEN VOOR HET PRAXISBULLETIN (team)
Christel Janse, Martine Vaandrager
Hoe wordt je auteur? Twee auteurs aan het woord.
WEBSITE:
– Interview (integrale versie) en artikelvermelding


10 Wat kunt u doen bij articulatiestoornissen?
ZORGVERBREDING (team)
Inge van de Sande, Elise Huesmann
Over logopedische stoornissen bij kinderen en het belang om die tijdig te herkennen. Aflevering 6: articulatiestoornissen. Met begeleidingsadviezen en praktijkvoorbeelden.
WEBSITE:
– Overzicht normale spraakontwikkeling
– Boeken, websites en adressen


15 Verbonden spelling
TAAL & TAALBESCHOUWINIG (team)
Maril Heijen
Beschrijving van een aanpak, waardoor het kinderen met spellingproblemen beter lukt de spellingsregels toe te passen in het dagelijks taalgebruik. Over de directe koppeling van spelling, betekenis en visueel beleid.

18 Op een slakkengangetje
NATUUR EN MILIEUEDUCATIE & DIDACTISCH ONTWERPEN (groep 5-8)
Peter Kouwenhoven
Beschriijving van informatieve natuurlessen over slakken, met de opdrachtkaarten en proefkaarten voor de kinderen.
WEBSITE:
– 5 opdrachtkaarten en 5 proefkaarten


23 Flits…klik!
AUDIOVISUELE VORMIING & MULTIMEDIALE TOEPASSINGEN (groep 6-8)
Mandy de Bruin
Over de mogelijkheden van fotografie voor toepassing in de lespraktijk en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Compleet met een schat aan lesmateriaal voor de kinderen.
WEBSITE:
– Werkboek (introductie en 7 lessen)
– Idee‘nboek (15 opdrachtidee‘n)

26 Wat te doen met een ei?
PAASVIERING (groep 1-3)
Liesbeth Rosendaal
De symboliek van het ei, vertaald in grappige paasactiviteiten. Lesidee voor de tijd rond Pasen.

28 Reken(v)aardigheden
REKENEN & WISKUNDE (groep 8)
Henk Borg, Mari‘tte Denissen-Schuurmans
Over het opfrissen van rekenvaardigheden in de tweede helft van groep 8, bedoeld om de drempel naar de brugklas te verlagen.
WEBSITE:
– 9 lesbeschrijvingen
– werkbladen, antwoordbladen, samenvatting en eindtoets


32 Digi-Taal
TAAL EN TAALBESCHOUWING & MULTIMEDIALE TOEPASSINGEN (groep 5-8)
Monique Hansma
Over het Kansrijke Taal Kinderportaal, ontworpen om gericht, talige opdrachten te bieden aan kinderen van groep 5-8. Uitwerking van het portaal, met praktijkvoorbeelden en opdrachten.
WEBSITE
– Demo PowerPoint, opdrachtkaarten en ideekaarten.

39 Oproep liedbundel
HET PRIKBORD (team)
De redactie
Deadline: 1 april 2010

39 Topografie met merkjesschrift
HET PRIKBORD (team)
Ida Post-Hoogland

40 Lied van de maand: Luchtballon (canon)
MUZIKALE VROMING (groep 3-8)
Ruud van Leerzem
WEBSITE:
– Melodie, karaokeversie, lessuggesties