Praxis Bulletin — Jrg. 24 (april 2007) Nr. 8

3 De markt op!
WERELDORIENTATIE (groep 4-8)
Henk Bleeker
Over het belang van onderzoek door leerlingen. Verslag van een onderzoek, met plan van aanpak. Over onderzoeksstappen, onderzoeksvragen en een doorgaande onderzoekslijn.

8 Ab.t.ctie, de kunst van het weglaten
KUNSTEDUCATIE & BEELDENDE VORMING (groep 7-8)
Femke van Gorkum
Praktijkvoorbeeld van een Beroepskunstenaar In de Klas (BIK). Aflevering 2: kinderen komen via beeldonderzoek en creatieve werklessen vanuit de realiteit tot eigen, nieuwe beelden (abstracties).

13 Waar is het van gemaakt?
NATUURONDERWIJS (groep1-3)
Ton Kalwij
Praktische aanwijzingen om met kinderen het grote terrein van grondstoffen en materialen te gaan onderzoeken.

16 VerkeerDborden
AANVULLING PRETPAKKET: EXPRESSIE (groep 5-6)
Floor Koedam

18 Lastige ouders —f…lastige gesprekken
COMMUNICATIE & ZORGVERBREDING (team)
Carola Eijsenring & Irene Wolff-Kinneging
Beelden kunnen een werkelijke dialoog in de weg staan. Door bewustwording en het benoemen van die beelden is er ruimte voor een open ontmoeting. Over constructieve uitwisseling en gedeelde betrokkenheid.

22 Van paperclip tot Eiffeltoren
TECHNIEK (groep 6-7)
Bert Munsterman
Opdrachtencircuit, waarin de kinderen – via opdrachtkaarten met onderzoeksvragen – kennismaken met alle facetten van ijzer. Met een ‘ijzersterke’ expositie tot slot.

26 Esperanto in de klas
TAALBESCHOUWING (groep 7-8)
Ingeborg van Dijk
Via Esperanto kunnen kinderen knutselen met taal. Maar ook nadenken over taalstructuren en posities van talen. Over een taal als bouwpakket, met een stappenplan om je eigen taal te maken en een heuse minicursus Esperanto.

30 Huisdieren in de huishoek
WERELDORIèNTATIE & DRAMATISCHE VORMING (groep 1-3)
Margot Wouterse-Schmitz
Praktische beschrijving van een huisdierenproject, waardoor het spel van de kinderen wordt verrijkt en de huishoek een extra dimensie krijgt. Over drama, taal en wereldori‘ntatie in samenhang.

35 Tip: Gouden Schoolgriffel en Gouden Schoolpenseel

36 Lied van de maand: Twee‘ndertig petten
MUZIKALE VORMING (groep 2-5)
Jan de Haan