Praxis Bulletin — Jrg. 20 (september 2002) Nr. 1

3 Dan maar zonder rugzakje!?
zorgverbreding
Over de intake van kinderen met bijzondere kenmerken, nu het rugzakmodel en de leerlinggebonden financiering niet doorgaan. Met handig intakeproto col.

7 Speeltijdervaringen spelen op de vertel-speeltafel
sociaal-emotionele ontwikkeling
Hoe door de inzet van de vertel-speeltafel het buitenspel positief wordt be•nvloed. Over het optekenen van ervaringen in het ÇspeelplaatsboekÈ tot het bouwen van de ideale speelplaats. Een beschrijving.

12 Een beestenboel
wereldori‘ntatie
Themaproject over huisdieren in het kader van werelddierendag.

16 Ik help jou! Jij helpt mij?
schoolorganisatie
Over het opzetten van een groepsdoorbrekend tutor-begeleidingssysteem in het basisonderwijs. Compleet met stappenplan.

20 Gepotter in de klas (1)
techniek
Eerste deel van een geheimzinnig bovenbouwproject, met Harry Potter als uitgangspunt. Suggesties voor enkele betoverende weken. In deze eerste aflevering krijgt het vakgebied ÇtechniekÈ een magisch sausje…

25 Sport is rekenen!
rekenen & wiskunde
Rekenopdrachten rond sportberichten, uitslagen, wedstrijdschema’s, stan den en scores. Rekenen wordt een leuke sport!

30 Iedereen slim!
adaptief onderwijs
Eerste aJlevering – in een serie van negen – over meervoudige intelligentie, gebaseerd op het model van Howard Gardner. Een inleiding.

35 Praxis Service

36 Achterkantje
muzikale vorming