Praxis Bulletin — Jrg. 20 (maart 2003) Nr. 7

3 Leren in de maat
ADAPTIEF ONDERWIJS
Pieter Wielinga
Zesde artikel in de reeks over meervoudige intelligentie. Een verkenning van de muzikale intelligentie binnen de klassenpraktijk.

8 Een “groene sneeuwbal” (1)
NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE
Dan van der Lingen
Hoe een veldwerkproject kan leiden tot een schoolbreed opgezette aanpak van positieve natuurbeleving. Aflevering 1: de start.

13 Aardrijkskunde en taal
WERELDORIENTATIE
Marian Blankman
Beschrijving van een aanpak voor geintegreerd taal-zaakvakonderwijs. Het ontwikkelde drietrapsmodel wordt stap voor stap uitgewerkt aan de hand van een voorbeeld.

18 Vuurtorens langs de kust
AANVULLING PRETPAKKET (AARDRIJKSKUNDE)
Floor Koedam

20 Het pedagogisch-didactische protocol
ZORGVERBREDING
Luc Koning
Maak een eigen protocol, waarin de visie van de school op het ambacht en de praktijk van het lesgeven wordt vastgelegd. Met ŽŽn uitgewerkt aspect als voorbeeld.

25 Een heksenfeest
VIERING
Geraldien Petersen
Themaproject over toveren en andere spannende activiteiten.

30 Instructie werkt! (1)
DIDACTIEK & TAAL/LEZEN
JosŽ Schraven
Over het instructie- en modelgedrag van de leerkracht tijdens instructielessen lezen en spellen. Aflevering 1: de kernonderdelen van de klankzuivere periode.

35 Praxis Service
OPROEP & TIP

36 Achterkantje
MUZIKALE VORMING.
Gerard Willems