Podium — Jrg. 2 (juni 2013) nr. 4

6. Groepsdoorbroken onderwijs
Scholen kiezen om uiteenlopende redenen voor een andere inrichting van het onderwijs. SlimFit-scholen hebben geen strak afgebakende jaargroepen, maar werken groepsdoorbrekend op ieders eigen niveau. Deze keuze is ideologisch gedreven, maar met name de andere inzet van personeel is ook extra interessant nu scholen moeten inspelen op factoren als krimp en de functiemix

14 Artikel 23 is toe aan revisie
Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over het advies van de Onderwijsraad met betrekking tot Artikel 23. Maar is een discussie over het verruimen van de stichtingsmogelijkheid zinvol ten tijde van krimp? Wel degelijk, beweren Paul Zoontjens, medeauteur van het advies, en Michel Rog, kamerlid voor het CDA

20 Europese aanbesteding
Europees aanbesteden kan een school – bestuur een flinke besparing opleveren. Het is echter een ingewikkelde en tijd – rovende klus, waar doorgaans een extern adviseur voor wordt aangetrokken. Al was het alleen al omdat leveranciers nauwgezet toekijken of de regels goed worden gevolgd. Wie een foutje maakt, heeft al gauw een proces aan z’n broek

26 Vensters PO: komend najaar online
Besturen en scholen in het primair onderwijs vinden het belangrijk om transparant te zijn over hun onderwijs. Daarom startte de PO-Raad samen met besturen en scholen een jaar geleden met het project Vensters PO. Dit najaar worden de eerste gegevens gepubliceerd