Podium — Nummer 3 maart 2013

6 Een pestprotocol is niet genoeg

Pesten kan iemands leven grondig vergallen. Pesten tegengaan werkt ’t beste wanneer de aanpak wordt gedragen door school Žn ouders. Deskundigen vertellen hoe je een goede sociale veiligheid cre‘ert op school, en een directeur verhaalt over de haken en ogen.

14 Meer halen uit excellente leerlingen

Passend onderwijs is ook bedoeld voor kinderen die bovengemiddeld presteren. Het belangrijkste is dat leerkrachten beter naar het kind kijken en de lesprogramma’s aanpassen.

22 Waardengedreven leiderschap

Wat willen schoolbestuurders: centen en leerlingen tellen en de Citoscores vergelijken? Of meer visionair sturing geven aan de organisatie, met de blik naar buiten en uitgaande van zelfgeformuleerde waarden?

28 Het fundament is gelegd

Na vijf jaar voorzitterschap vertrekt Kete Kervezee. Met haar brede blik en doelgerichte werkstijl legde zij samen met het bestuur het fundament voor de PO-Raad. Zij kijkt terug op de verworvenheden, verwoordt wat ze als de grootste uitdagingen ziet en vertelt waar naar haar idee de kracht en kansen liggen voor het primair onderwijs.