Podium — Nummer 2 januari 2012

7 Slecht nieuws goed communiceren
Zwakke school, faillissement, directeurswissel. Er zijn genoeg gevoelige situaties waarbij communicatie essentieel is. Op zo’n moment zijn de inhoud Žn de vorm waarin de boodschap wordt gegoten cruciaal. Experts en ervaringsdeskundigen pleiten voor openheid en het vooraf cre‘ren van draagvlak. `Strategisch communicatiebeleid is vaak een ondergeschoven kindje.’


12 De kracht van ICT
De meeste besturen geloven in de mogelijkheden van ICT voor onderwijs innovatie, maar de toepassing vinden ze vaak nog lastig. Zo missen ze kansen. Het devies: kies ICT die past bij de onderwijsdoelen. En bundel je krachten om de prijs te drukken.


20 Lobbyen: een groten deels onzichtbaar spel
Hot items genoeg in het onderwijsveld. Maar om onderwerpen als doordecentralisatie van de huisvesting en de arbeidsvoorwaarden op de politieke agenda te krijgen, moet er op het juiste moment met de juiste mensen worden gesproken en informatie worden overgedragen. Veel van dit lobbywerk gebeurt achter de schermen.