Podium — Jrg. 3 (oktober 2013) nr. 1

Deze editie is als PDF beschikbaar

4 Voorwoord

6 Zomerschool: bijspijkeren en vooruitkijken
Lisette Blankestijn
Als je leerlingen meer uren binnen hebt, kun je ze meer meegeven. Vanuit die gedachte startten verschillende vormen van onderwijstijdverlenging, zoals de zomerschool. Er komen er steeds meer bij. Welke opbrengsten kun je hiervan verwachten?

14 Integrale Kindcentra in opmars
Susan de Boer
Het Integraal Kindcentrum komt eraan. Veel schoolbesturen, besturen van kinderopvanginstellingen en gemeenten zien meerwaarde in samenwerking tussen scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen. Bijvoorbeeld in Eindhoven.

22 De kracht van ICT
Marlieke van der Sijde
Met de start van de eerste iPad-scholen lijkt een doorbraak van dit middel in het onderwijs een feit. ICT biedt ruimte voor onderwijs op maat. Daarnaast kan digitaal leren van pas komen als antwoord op krimp.

28 Passend onderwijs: kansen pakken
Joƫlle Poortvliet
Het rapport van de Rekenkamer was kritisch over de invoering van Passend onderwijs. De Rekenkamer ziet risico’s bij de financiering van scholen en de toerusting van leerkrachten. Toch moet Passend onderwijs doorgang vinden, vindt de PO-Raad.

34 Webpoll
‘De hoge werkdruk is een gevolg van het systeem. Om schoolvakanties vrij te zijn, moet in andere weken (te) veel gewerkt worden.’ Lees hoe de bezoekers van onze website stemden. Twee schoolbesturen lichten hun standpunt toe.

38 Column
In elke podium reageert een politicus op de webpoll. In dit nummer: Pieter Duisenberg (VVD).