PO Management — Jrg. 1 (maart 2014) Nr. 2

6 Pieter Hilhorst: We gebruiken een aantal graadmeters om de kwaliteit van het onderwijs in Amsterdam in kaart te brengen

10 Herman Ritter: Kleine scholen wapenen zich tegen opheffing

15 Onderwijs in beweging, een tien met een griffel

24 Vaardigheidsmeter brengt kwaliteit didactisch handelen in kaart

28 Hoe vindbaar is de website van de school?

32 Jan van de Craats over de kentering in het Nederlandse rekenonderwijs

38 De blinde vlek in de opvang

42 Kennis delen in Afrika

44 Muiswerk educatief gooit het roer om voor het basisonderwijs

46 Wat maakt de leraar tot een goede leraar?

50 Uw schoolplan in 5 stappen

54 reflectieve leraar ontwikkelt expertise door Doelgericht Oefenen

57 Nieuwsgierige leraren maken leerlingen gelukkig

60 Dorpsschool als wijkverbinder

66 CED-groep begeleidt scholen met Opbrengstgericht werken in 4D

68 Gezonde, gebruiksvriendelijke exploitatie van schoolgebouwen: het kan!

70 Duidelijke richtlijnen ontbreken: school in tijden van echtscheiding

72 De TSO op OBS de Winde, Nootdorp: Kwaliteit is voor ons belangrijker als de prijs

78 Mediawijsheid: er is een rol voor ouders en school weggelegd

80 Met woorden in de weer maakt woordjes leren leuk

83 Eleonoor van Gerven: gebiologeerd door leren

87 De kunst van het lesgeven

88 Rating en Ranking: een aanpak voor het nemen van een teambesluit