PIP* Pedagogiek in Praktijk — (november 2018) nr. 105

06 Interview: Tijl Koenderink
Bas Levering
‘Dat wat te meten is, is misschien niet zo waardevol. Dat wat waardevol is, is misschien niet zo goed te meten.’ Het is nog altijd wachten op de aanpassing van artikel 23 van de Grondwet. het initiatief van staatssecretaris Dekker om meer ruimte te scheppen voor de oprichting van scholen op grond van een goed onderwijsidee is alweer ruim drie jaar oud. Bas Levering sprak met Tijl Koenderink, een van de oprichters van de School of Understanding in Amstelveen. Het oprichten van zo’n nieuwe school zal nooit eenvoudig zijn.

14 Accent – Het jonge kind: Het andere perspectief. Subjectwording in het onderwijs aan jonge kinderen. 
Annerieke Boland
Hoe kunnen leerkrachten jonge kinderen al ondersteunen om in de wereld te komen als de nieuwe mens die ze zijn, om verantwoordelijkheid te durven nemen om ‘het goede’ te doen, voor anderen en zichzelf?

22 Accent – Het jonge kind: Taalontwikkeling
Janette Prins
Lekker naar buiten de natuur in: het is niet alleen goed voor de motoriek en de concentratie van jonge kinderen, maar ook voor hun taalontwikkeling.

30 Biografie: John Locke (1632-1704)
Hans Van Crombrugge
Wie is die Locke die pedagogen niet (meer) kennen? Wat is zijn visie op opvoeding en zijn die pedagogische gedachten nog actueel?

36 Pedagogiek: Mentaal welbevinden
Caroline Vink
Prestatiedruk, voortdurend moe: adolescentie kan een ingewikkelde fase zijn. Het is belangrijk dat hiervoor aandacht komt, maar niet pas in de adolescentie.

En verder
03 Redactioneel
12 Film
20 Waar hangen ze uit?
27 Kijk op de ander
28 Generatie M
29 Meekijken
34 Hoe belangrijk is een genetisch eigen kind?
41 De casus
42 De inspirerende roman
45 vergeten woorden, vergeten praktijken?
46 iPiP
47 Koops over onderzoek
48 Warm aanbevolen
51 Agenda + Volgende keer + Service
52 Wat de droom betekent