PIP* Pedagogiek in praktijk — Jrg. 21 (augustus 2015) nr. 86

03 Redactioneel

06 Interview: Anna Bosman
Bas Levering
Anna Bosman, hoogleraar orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit, pleitte er in haar Orthoblog voor om aan universiteiten weer echt pedagogisch onderzoek te gaan doen. Bas Levering zocht haar op en kreeg een uitgebreide toelichting.

12 Pedagogiek: Kim, een bijzondere doorzetter
Carla van Wensen
Wanneer een kind leer- of gedragsproblemen heeft of klaagt over pijn, focust men vaak te veel op de problemen of klachten. Men vergeet te kijken naar het ’totale’ kind, en houdt er geen rekening mee dat alles in een kinderlijf met elkaar verbonden is.

17 Communiceren met kinderen

18 Onderzoek: Alle brede scholen langs dezelfde meetlat? Anders kijken naar brede scholen en integrale kindcentra
Jacques Verheijke en Dirk Willem Postma
Jacques Verheijke en Dirk Willem Postma van Hogeschool Utrecht leggen de blinde vlekken bloot aan de recente landelijke effectmeting naar de opbrengsten van brede scholen en integrale kindcentra.

22 Film

24 Praktijk: Kinderopvang en jeugdhulp hand in hand
Eline Kraak
In het pilotproject ‘Alert6you’ coachte jeugdzorgwerker Eline Kraak bso-medewerkers bij het begeleiden van kinderen met een jeugdhulpindicatie.

28 Mieren

29 De casus

30 Waar hangen ze uit?

32 Praktijk: Houvast
Anneke Groot
Anneke Groot is moeder van een zoon met autisme. Ze ontwikkelde de methode Contactgericht Spelen en Leren (CSL) met kinderen in het autistisch spectrum.

37 Generatie M

38 Biografie: Fénelon; Amuseren om te leren
Hans Van Crombrugge
Fénelon (1651-1715) was reeds tijdens zijn leven een mythische figuur geworden, die vooral in de Europese pedagogische wereld verheerlijkt werd.

42 Vinger aan de pols van de nieuwe jeugdhulp

45 iPiP

46 Warm aanbevolen

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Pedagogiek in beeld