PIP* Pedagogiek in praktijk — Jrg. 21 (juni 2015) nr. 85

03 Redactioneel

06 Interview: Marit Tomassen
Bas Levering
“Scheidingskinderen zijn met het ouderschapsplan niet veel opgeschoten”
Marit Tomassen promoveerde vorige maand op een evaluatie van de werking van het ouderschapsplan, dat vanaf 1 januari 2009 verplicht aan scheidende ouders werd opgelegd. De hooggespannen verwachtingen worden van geen kant ingelost. Bas Levering sprak met haar en noteerde ook haar veelbelovende alternatieve voorstellen.

12 Pedagogiek: Een alternatief voor antipestprogramma’s
Peer van der Helm en Marjorie Beld
Wat is de beste manier om pesten op school tegen te gaan? Recente studies naar de effectiviteit van antipestprogramma’s en onderzoek bij scholen van het voortgezet onderwijs, waar veel wordt gepest, vormen de basis voor een nieuwe aanpak.

17 De casus

18 Onderzoek: Hink, stap of sprong over de kloof
Yolande Timman
Ouderbetrokkenheid, taal en participatie: wensen en succesfactoren. Waar is die vaak genoemde kloof tussen school en allochtone ouders en het gebrek aan interesse in het onderwijs van hun kinderen?

22 Waar hangen ze uit?

24 Onderzoek: Vaders en seksuele opvoeding
Channah Zwiep
Vaak zijn het vooral moeders die de seksuele opvoeding op zich nemen, maar ook vaders kunnen hierin een belangrijke rol vervullen.

29 Communiceren met kinderen
30 Film

32 Pedagogiek: Van startbekwaam tot stadsbekwaam
Ruben Fukkink
Opvoeden en onderwijzen in de stad kent een eigen pedagogische dimensie. Daarom kunnen beroepsopleidingen voor leerkrachten en pedagogen niet overal in het land hetzelfde zijn.

36 Mieren
37 Generatie M

38 Opinie: Bergaf met de taakstraf
Karen Hermans
De taakstraf kan voor jongeren een goed alternatief zijn voor een vrijheidsstraf. De werkelijke effectiviteit van de sanctie kan echter worden betwist.

42 Vinger aan de pols van de nieuwe jeugdhulp
44 iPiP
46 Warm aanbevolen
51 Agenda + Volgende keer + Service
52 Pedagogiek in beeld