PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 19 (juni 2013) Nr. 73

Thema: BURGERSCHAP

3 “Overdrijven is een vak
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 ‘Kinderen moeten democratische ervaringen opdoen’
INTERVIEW
Bas Levering

Micha de Winter speelde een belangrijke rol bij de introductie van burgerschapsvorming in het pedagogisch denken in Nederland. Bas Levering volgt met hem het spoor terug en gaat daarbij de kritische vragen niet uit de weg.

12 Burgerschap binnen het onderwijs
OPINIE
Frank Studulski
In 1994 kwam het ‘Platform pedagogische opdracht’ al met een eindadvies over burgerschap aan de overheid en het onderwijs. Nog steeds worstelen beide partijen met de invoering van burgerschap op scholen. Waarom verloopt het proces zo moeizaam?

16 ‘Lastige’ leerlingen: maak ze tot democratische burgers

ONDERZOEK
Leo Pauw
Of het gedrag van kinderen problematischer is geworden, valt te bediscussi‘ren. Feit is dat veel scholen eind jaren negentig zich zorgen maakten over de omgang met ‘lastige’ leerlingen. Leren wat het betekent om ‘democratische burger’ te zijn, lijkt daarop een antwoord.

20 Democratisch leven moet je leren
PRAKTIJK
Anke van Keulen
Sinds 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan democratisch burgerschap. In Nederland is dit grotendeels onbekend terrein. Is democratisch burgerschap wel voor jonge kinderen?

23 Durf
COLUMN
Daphne Clement

24 Wie ontdekt de talenten van uw kind?
PRAKTIJK
Jenna Sietsma
Pedagogische begeleiding waarbij het paard als hulpmiddel ingezet wordt… Menigeen bestempelt het als ‘wazig’ of ‘niet wetenschappelijk bewezen’. Maar is het niet gewoon een unieke spelvorm?

28 Bedankt en tot nooit meer ziens
ONDERZOEK
Angel Baegen en Hannah Wesdorp
De Raad voor de Kinderbescherming werkt in een landelijk project aan het verhogen van de kwaliteit van de werkstraf. Een goed onderbouwde en methodische afsluiting van een werkstraf is belangrijk. In het kader van het Landelijk Project Werkstraffen is een nieuw eindfasemodel ontwikkeld voor positief afgeronde werkstraffen.

32 WAAR HANGEN ZE UIT
Liesbeth Sluiter

34 iPIP
NIEUWS & INFORMATIE
– Vaders moeten niet moederen
– Aandachtstekortstoornis
– PiPstrip
– Steun voor tegengaan pesten
Online heen-en-weer schrift

36 Als ik er maar geen last van heb
ONDERZOEK
Drs. Anneke Meester-Van Laar

Hoe kritisch zijn jongeren als het gaat om het beoordelen van het gedrag van vrienden of klasgenoten? Terwijl ze steigeren als een docent of ouder tekortschiet, komen ze soms onaangeroerd over bij immoreel gedrag van leeftijdsgenoten.

41 Fseo-uitdagingen
MIEREN
Het was een sterk idee van de gemeente Rotterdam en het vorige kabinet om bij de fysieke, sociale en economische herstructurering (fse-herstructurering) van zeven probleemwijken op de linkeroever van de Maas nadrukkelijk het onderwijs te betrekken – en zich daarbij te laten inspireren door het ‘Children’s Zone Project in Harlem’ (New York).

42 WARM AANBEVOLEN
Boeken, films, events, congressen, websites, voorstellingen, programma’s, uitzendingen, publicaties en veel meer
– Wat ouders willen en kinderen nodig hebben
– Opvoedproblemen nader verklaard

44 What’s is in a name?
COMMUNICEREN MET KINDEREN
Ben Baarda

45 Veilige basis

DOWN & OUT
Peter van der Doef
Over de manier waarop hulpverleners, ouders en kinderen naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen.

46 Pedagogen nieuwe stijl: breder leren kijken
ONDERZOEK
Mieke van Heerebeek, Veerle Knippels & Pauline Naber
Pedagogische professionals staan voor een nieuwe uitdaging vanwege een transitie binnen jeugdzorg: ondersteuning op maat bieden in de directe leefomgeving van gezinnen. Voor hun dagelijkse werk betekent dit actief op gezinnen afstappen en verder kijken dan opvoedingsvragen alleen.

51
Agenda + Volgende keer + Service

52 De Grote PiP Zomerpuzzel