PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 17 (december 2011) Nr. 64

3 “Met opvoedcursussen kun je kindermishandeling niet voorkomen”
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 De troetelallochtoon is een idee-fixe
INTERVIEW
Bas Levering
Interview met Yolanda te Poel, lector Orthopedagogiek, Diversiteit en Orthopedagogisch handelen bij de Fontys Hogeschool Pedagogiek.

12 “Vallen en opstaan – met liefde”
ESCH
Wilma van Esch

13 Wat iedereen moet weten over sexting
GENERATIE M
Justine Pardoen
Oerwoud van online hulpsites voor jongeren vraagt om scherp boerenverstand.

14 Succeservaringen voor elke leerling
ONDERZOEK
Lenie van den Bulk
Over de frictie tussen de ideologie van gelijke kansen en de werkelijkheid van ongelijke mogelijkheden.

18 Opvoeding en hulpverlening in behandelingstehuizen (J.W.F. Kok (1973)
HET BESLISSENDE BOEK
Peter van der Doef

Er zijn boeken die zo’n diepe indruk maken dat je er weken niet van los komt. In de rubriek ‘Het beslissende boek’ vertelt een pedagoog over een boek dat voor hem of haar van grote betekenis is geweest. De auteur gaat terug naar de tijd van die eerste lezing, maar gaat ook na welke sensatie het boek bij herlezing nu nog oproept.

21 iPIP
NIEUWS & INFORMATIE
– AD(H)D hoeft geen beperking te zijn
– Nieuw magazine voor groep 8
– PiPstrip

22 Talent, een sterke warme wind voor extra kansen
PRAKTIJK
Ilse Aerden
Talent, een sterke warme wind voor extra kansen. EGO kijkt met een andere bril naar talenten en ontwikkeling van kinderen.

26 Waar hangen ze uit?
HANGPLEK
Liesbeth Sluiter

28 De gevolgen van een Tweede Kamermotie / Tijdgebrek als kinderprobleem
ACHTERGROND
Bas Levering
De gevolgen van een Tweede Kamermotie leiden tot formalisering van de echte vrije tijd van kinderen.

34 De terreurdaad van Anders Breivik, voer voor pedagogen?
ANALYSE
Tom Kroon
De terreurdaad van de Noor Anders Behring Breivik daagt pedagogen uit de vraag te stellen of deze daad misschien te verklaren is vanuit de wijze waarop hij is opgevoed. Is hij met traumatische ervaringen geconfronteerd, heeft hij verkeerde idealen meegekregen?

39 Ruimte
DOWN & OUT
Peter van der Doef
Over de manier waarop hulpverleners, ouders en kinderen naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen.

40 Gebouwen voor kinderen
PRAKTIJK
Frank Studulski
Fijne plekken zijn plekken waar wat te ontdekken is.

45 De grutters van de kennismarkt
MIEREN

Ton Notten
Veertig jaar geleden was Nederland in de ban van Žducation permanente, oftewel het scholings-, vormings- en ontwikkelingswerk met (jong) volwassenen.

46 WARM AANBEVOLEN
Boeken, films, events, congressen, websites, voorstellingen, programma’s, uitzendingen, publicaties en veel meer
– Ssst, meester leest voor!
– Bepaalt afkomst nog steeds je toekomst?

51
Agenda, Volgende keer en Service

52 Jezelf zijn
ORBIS PICTUS
Marina Meeuwisse & Olger van Griensven