PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 15 (december 2009) Nr. 52

2 “Staatssecretaris van Bijsterveldt ziet een goede mogelijkheid voor splitsing van de opleiding van de pabo in twee bevoegdheden…”
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– ‘Muziekgames sporen kinderen aan niets te leren’
– 1,5 miljoen voor VU-onderzoek naar opvoedrisico’s
– Scholieren betaald om op school te zitten
– Help! Zoonlief zit in de brugklas
– ‘Online behandeling voor jongeren met seksueel trauma voor heel Nederland beschikbaar’

6 Neem een voorbeeld aan Google! / Een filosofisch onderwijsdebat in Amsterdam
VERSLAG
Stijn Sieckelinck
Bij het begin van het schooljaar werd er in Amsterdam gedebatteerd over de grondslagen en de taken van de middelbare school anno 2009. De middelbare school die de locatie vormde voor deze bijeenkomst was het zelfstandige categoriale gymnasium Barlaeus. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de vier leerlingen die deelnamen aan de discussie hun mannetje en vrouwtje wisten te staan. maar zo zelfstandig (los van enig ander schoolbestuur) en categoriaal (geen andere leergangen dan gymnasium) deze school functioneert, zo ge•soleerd en onbegrepen kwamen de argumenten soms over op de niet ingewijde toeschouwer. Citaten vlogen in het rond, namen van filosofen deden zelfs de organisatoren (Felix & Sofie) het hoofd tollen, maar wat staken we op over wat we kinderen zouden moeten willen bijbrengen voor hun 18e levensjaar?

8 ‘Vast in verdriet’ / Rouwhulp bij kinderen
Mariken Spuij & Paul Boelen
Het verlies van een dierbare is veelal een ontwrichtende levensgebeurtenis en vormt een risico voor het ontwikkelen van psychosociale problemen. Uit recent onderzoek is bekend dat kinderen ‘Gecompliceerde Rouw’ kunnen ontwikkelen.

12 ‘Onderwijzers zijn samen wijzer’
INTERVIEW
Bas Levering
Interview met prof. dr. Eric Verbiest. Op 6 november nam Eric Verbiest (1946) afscheid als lector Schoolontwikkeling en Schoolmanagement bij Fontys Hogescholen. Hij behoorde tot de eerste lichting lectoren die in het hbo het praktijkgerichte onderzoek kwamen opzetten en stimuleren. In zijn afscheidsrede ging hij vooral in op zijn bijdrage aan de professionalisering van schoolleiders.

17 ‘Een kinderhand is gauw gevuld’
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

18 DSM als paard van Troje?
Peter van der Doef
Een problematisch verlopend rouwproces wordt tegenwoordig opgevat als een syndroom, dat onder de naam ‘Gecompliceerde Rouw’ kandidaat is voor opname in de DSM/V en dat specialistische hulp behoeft. Enkele kanttekeningen bij deze tendens.

20 Reactie op Van der Doefs ‘DSM als paard van Troje’
Mariken Spuij & Paul A. Boelen
In zijn reactie op het door ons geschreven artikel geeft Van der Doef een kritische beschouwing. De titel van de reactie is veelzeggend en suggereert dat er een gevaar verscholen ligt in opname van ‘Gecompliceerde Rouw’ als psychische stoornis in de DSM.

22 Lost sporten problemen op? / De sportclub als opvoedingsmilieu
Edu Dumasy
Sporten voedt op. Wat kan de rol zijn van sport in de opvoeding van kinderen en jongeren? Een illustratie aan de hand van het Nijmeegse project Futsal Chabbab.

27 De persoon achter het gedrag
DOWN & OUT
Peter van der Doef
Aan de grond zitten. In het leven van alledag roept deze ervaring gemengde gevoelens op. Gevoelens van wanhoop en twijfel, maar ook van hoop en vertrouwen om de gerezen problemen het hoofd te bieden. In deze rubriek wordt gekeken naar de manier waarop hulpverleners en ouders naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen. Hoe kan een negatieve spiraal in opvoedingssituaties worden gestopt en een positieve balans worden hersteld?

28 Uitgaan van toekomstdromen
Alfons Ravelli
Oplossingsgericht werken geldt als een van de meest vernieuwende werkwijzen van de laatste jaren. Deze werkwijze begint niet met het in kaart brengen van de problemen, maar met het brainstormen over mogelijkheden.

32 Slim maar … Help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken
OP SCHRIFT
Ria Balm

34 Andere tijden / Het schoolrooster op de schop?
Jeanette Doornenbal
Nieuwe schooltijden. Het oude dag- en jaarrooster gaat wellicht op de schop. Moeten we de lege tijd van kinderen wel vullen en zo ja met welk doel dan en waarmee, waar zou dit moeten gebeuren, voor wie en door wie?

38 Dat doen we dus niet op school
BLIKOPENER
Wilma van Esch

39 Vijf jaar Hyves: je ouders en docenten als vriend accepteren
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag.

40 Charlotte Mason (1842-1923) / Een tijdloze onderwijshervormster
BIOGRAFIE
Paula Kuitenbrouwer
Wat Florence Nightingale was voor de gezondheidszorg, was Charlotte Mason voor het onderwijs: een zorgzame hervormster. Als onderwijzeres zag zij al vroeg de samenhang tussen opvoeding en onderwijs. Het doel van goed onderwijs is niet een geslaagde Cito-test maar een gelukkige, evenwichtige leerling met goede gewoonten en een gezonde en blijvende leergierigheid. Wie was Mason en waarom vindt haar visie opnieuw aanhang?

44 Oogluikend
MIEREN
Ton Notten

44 De lichtheid van het opvoeden
OP SCHRIFT
Wouter Pols
Recensie van het boek De lichtheid van het opvoeden : Een oefening in kijken, lezen en denken van Jan Masschelein (red.)

46 Pedagogiek in uitvoering
ORBIS PICTUS
Marina Meeuwisse & Frans Spierings
Foto met bijschrift

47 Agenda

48 Chang Du (China)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort (foto)