PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 13 (september 2007) Nr. 38

4 “Dat je uit de ontwikkeling van het kind zomaar kunt afleiden hoe je de school moet inrichten is een hardnekkig misverstand”
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Online games staan niet los van ons dagelijks leven
– Scholier houdt meer geld over
– Bewegen is belangrijker dan sporten
– Amsterdamse jeugd ontheemd?
– Opvoedingsbelofte
– Kinderen moeten van hun fouten kunnen leren
– Probleemgezin beter dan pleegzorg?
– Tienerhart luchten kan problemen verergeren
– Kennissenkring be•nvloedt keuze voor kinderopvang
– Buitenschoolse opvang schreeuwt om personeel
– Oudste kind vaak intelligenter

9 Weerstand
DOWN & OUT
Peter van der Doef

10 Poort op slot, ophaalbrug omhoog

OMGAAN MET TRAUMATISERENDE VERLIESERVARINGEN BIJ KINDEREN
Riet Fiddelaers-Jaspers
Ondanks toenemende wetenschappelijke kennis over de manier waarop jongeren omgaan met dood en verlies, reageren jongeren vaak op een manier die opvoeders voor raadselen stelt. De ene sluit zich af, de andere gedraagt zich als een clown. Riet Fiddelaers-Jaspers laat zien wat het deze jongeren zo moeilijk maakt om hulp toe te laten. Alleen als ze (h)erkend worden en de nabijheid van anderen ervaren, kunnen ze hun pantser afleggen.

15 Je moet de kat niet op het spek binden
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

16 ‘Van de kromme van Gauss kan ik beter een stempel maken’
INTERVIEW
Bas Levering
Sieneke Goorhuis-Brouwer is hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Als orthopedagoge heeft ze binnen dat medisch bolwerk een bijzondere plek. Ze ontwikkelde een multidisciplinaire diagnostiek die inmiddels landelijk navolging heeft gekregen. Te vaak geconfronteerd met kinderen die in de problemen komen doordat er met de ontwikkeling een te grote haast wordt gemaakt, organiseerde ze twee spraakmakende landelijke congressen. Het derde ‘Mythen in het onderwijs’ komt er aan.

21
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag

22 Overheidsbemoeienis in het belang van jongeren?
Yolanda te Poel
Is opvoeding een zaak van de overheid? Om de bundel ‘ In het belang van het kind’ pleitten pedagoog Bas Levering en rechtsfilosoof Andreas Kinneging (om afzonderlijke redenen) voor een terughoudende rol van de overheid in de opvoeding. In zijn kritische reactie betoogde hoogleraar jeugdbescherming Wim Slot dat de overheid soms juist eerder, strenger, maar vooral effectiever in problematische opvoedingssituaties moet ingrijpen.

26 Stotteren in de brugklas
Mies Bezemer
Veel kinderen die stotteren zien op tegen de overstap naar de middelbare school. De overgang van ŽŽn vertrouwde groepsleerkracht, die volledig op de hoogte is van het stotteren, naar een vreemd lerarenkorps en een nieuwe klas is groot en brengt onzekerheden met zich mee. Logopediste Mies Bezemer schetst de problemen die deze kinderen tegenkomen en geeft praktische handreikingen aan leerkrachten en begeleiders.

30 Een krachtige leeromgeving voor kwetsbare jongeren
Toby Witte
Om de grote groep vroegtijdige schoolverlaters terug te leiden naar opleiding en werk, experimenteert de gemeente Rotterdam met Beroeps-Ori‘nterende Praktijkvorming (BOP): een vernieuwend vormingsarrangement waarin ori‘ntatie-, onderwijs-, stage- en vrijetijdsactiviteiten een krachtige leeromgeving bieden aan kwetsbare jongeren. Beloning en sanctie zorgen voor de nodige discipline. Volgend evaluatieonderzoeker Toby Witte zijn de eerste resultaten hoopgevend, maar is er ruimte voor verbetering.

34 Ouders zien zichzelf terug
VIDEOFEEDBACK IN BREEDBEELDPERSPECTIEF
Ruben Fukkink
Veel gezinsinterventieprogramma’s maken gebruik van videofeedback. Ouders worden in hun alledaagse interacties met kinderen gefilmd, waarna zij samen met een hulpverlener naar de beelden kijken en op hun opvoedgedrag reflecteren. Op grond van recent onderzoek betoogt Ruben Fukkink dat de resultaten van deze gezinsinterventies veelbelovend zijn. Ouders worden vaardiger in de interactie met hun jonge kind en ervaren meer plezier in hun ouderrol. Ook ontwikkelen de kinderen zich beter.

37 Op schrift

Ria Balm
Recensie van het boek ‘Naar school : psychologie van 3 tot 8’ van Ewald Vervaet.

38 John Bowlby (1907-1990): onderzoeker van gehechtheid en verlies

BIOGRAFIE
Frank van der Horst
Anders dan vroeger is het tegenwoordig volstrekt normaal dat ouders bij hun in het ziekenhuis opgenomen kinderen de nacht doorbrengen. Ook is het niet meer vanzelfsprekend een huilende baby te negeren. In de kinderopvang wordt meer aandacht besteed aan de affectieve relatie tussen leidster en kind. Een belangrijke impuls aan deze veranderingen is gegeven door de onderzoeker John Bowlby en zijn gehechtheidstheorie. Wie was deze man en wat waren zijn idee‘n?

42 Techniek als zingeving
ZINGEVING EN RELIGIE BIJ JONGEREN
Renske Oldenboom & Hans van Drongelen
Techniek en zingeving bijten elkaar niet, maar hebben alles met elkaar te maken. Jongeren die een technische opleiding volgen moeten daarom de ruimte krijgen om vragen over hun passie en verwondering, de zin en betekenis van techniek te onderzoeken. Renske Oldenboom en Hans van Drongelen beschrijven hoe studenten aan de TU Delft door de organisatie van het evenement ‘Seek your face’ en gesprekken met inspirerende persoonlijkheden de geestelijke dimensie van hun vakgebied verkennen.

47 Agenda

48 Avan-eilanden – Ierland (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort